Bostadsmarknaden

Sedan det nya amorteringskravet trädde i kraft den första mars i år har bostadsaffärerna minskat kraftigt. Allt fler undviker riskerna med att ha sin bostad ute på marknaden och värst är läget i Storstockholm. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Det nya och skärpta amorteringskravet, som innebär att många låntagare får amortera 1 procent mer per år, har fått bostadsmarknaden att backa. Amorteringskravet gäller för de låntagare som tar lån på 4,5 gånger mer än den årliga bruttoinkomsten och främst drabbas unga förstagångsköpare och singelhushåll.

Antalet bostadsaffärer minskade kraftigt i mars

När Svensk Mäklarstatistik under måndagen redovisade siffror för läget på bostadsmarknaden under mars månad i år, kunde man se en stor skillnad jämfört med årets två första månader. I januari och februari slog man försäljningsrekord, ett resultat av att många valde att sälja sina bostäder innan det nya amorteringskravet började gälla.
I mars gick försäljningen av bostadsrätter nedåt eller till stillastående samtidigt som försäljningen av villor snarare ökade. Priserna för bostadsrätter minskade med 1 procent medan villapriserna ökade med 1 procent. I hela Sverige såldes det 20 procent färre bostäder och i Stockholm, som är värst drabbat, såldes det 30 procent färre bostäder i mars jämfört med samma månad i fjol.

Bostadspriserna är näst intill stillastående

Bostadsmarknaden har under de senaste månaderna drabbats av nedåtgående priser. Men i nuläget kan man se att nedgången av priserna börjar bromsas in. I en kommentar till SvD Näringsliv menar Per Arne Sandegren, analyschef vid Svensk Mäklarstatistik, att man är osäker på hur marknaden fortsatt kommer se ut.
– De senaste månaderna har vi sett en dämpning av prisnedgångarna. För närvarande ser det ut som vi hamnat på en platå, i synnerhet i Stockholmsområdet. Fortsättningen av våren får visa om detta är temporärt eller inte, säger Sandegren.

Nu kan man se ett nytt mönster på bostadsmarknaden

Under måndagen släpptes också ny prisstatistik från Valueguard. De bekräftar bilden av att bostadsmarknaden befinner sig i ett stillastående läge. Priserna på bostadsmarknaden är betydligt lägre än för ett år sedan och förändringarna i mars var enligt Valueguard mycket små. Mellan januari och mars stod prisindexet för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, still.
Valueguard konstaterar också att nedgången från i höstas är bruten men man kan inte se samma mönster av återhämtning som från tidigare nedåtgående år. Till skillnad från nedgångarna under höstarna 2007, 2008 och 2011. Valueguard menar att bostadsmarknaden befinner sig i en helt ny situation med mönster man inte tidigare sett.

Redaktionen
Redaktionen Ekonomiskribent