Bostadsmarknaden

Allt färre svenskar är intresserade av att köpa en nyproducerad bostad. Detta visar en Novusundersökning som genomförts av Fastighetsbyrån. Det som gör att färre vill flytta till en nyproducerad bostad är dels osäkerheten på marknaden samt den höga prisbilden.

Fastighetsbyrån har genomfört en undersökning med hjälp av Novus som berörde 1 614 svenskars benägenhet att köpa en nyproduktion. Resultaten av undersökningen visar på att färre svenskar var intresserade av nyproducerade bostäder än föregående år.
De främst orsakerna till det minskade intresset är en ovilja att binda upp sig under byggnationen, med hänsyn till den oroliga bostadsmarknaden. Utöver det ansåg många även att bostäderna var för dyra.

Marknaden för nyproduktioner allt osäkrare

Trots att varannan svensk är beredd att köpa en nyproducerad bostad får marknaden sägas vara på väg neråt. Jämfört med föregående år har nämligen antalet intresserade minskat med sju procent.
Fortsätter utvecklingen i denna riktning kan osäkerheten på bostadsmarknaden i helhet bli värre. Detta eftersom att nyproduktionerna utgör en viktig ekonomisk aspekt för byggbolagen som ofta investerat mångmiljonbelopp i byggnadskostnader.

Tänk på! Det minskade intresset i nyproduktioner kan få konsekvenser för hela bostadsmarknaden, då byggföretagen investerat mångmiljonbelopp i dessa byggnationer.

Även mäklarna har sett denna förändring, 58 procent av Fastighetsbyråns mäklare anser att synen på nyproduktioner har blivit mer negativ under de senaste åren.

Flera anledningar till ett minskat intresse

Varför svenskarna inte längre finner nyproduktioner attraktiva har flera anledningar. Dels ställer sig många skeptiska till att binda upp sig under tiden byggnaden färdigställs, eftersom bostadsmarknaden i helhet är orolig.
Utöver det känner även många svenskar att prislappen är allt för hög. Dels handlar det om klumpsumman för inköpet, men för nyproducerade bostadsrätter är även avgiften ofta förhållandevis hög.

Tips! Anledningarna till det minskade intresset är nästan uteslutande ekonomiska, vilket grundar sig i osäkerheten på marknaden.

Även om det finns flera anledningar till det minskade intresset så grundar sig de flesta i ekonomiska skäl. Eftersom att bostaden för många hushåll är den största och viktigaste investeringen så är det heller inte konstigt.