person signerar kontrakt med nycklar påMed osäkra hyreskontrakt utan besittningsskydd är det lättare för hyresvärdar att vräka hyresgäster. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Det är allt fler i Sverige som bor med osäkra hyreskontrakt. I de fall som tas upp i hyresnämnder gällande detta får hyresvärden nästan alltid rätt. Tidningen Hem & hyra skriver att medan Linköpings hyresnämnd blivit striktare med att tillåta hyreskontrakt utan besittningsskydd i vissa fall, ser andra hyresnämnder inte lika stora problem.

Besittningsskydd innebär att en hyresgäst får bo kvar en tid i bostaden även om kontraktet blivit uppsagt. Hyreskontrakt som inte tar upp frågan om besittningsskydd innebär större osäkerhet för hyresgästen.
På tio år har dubbelt så många ärenden om osäkra hyreskontrakt tagits upp i svenska hyresnämnder än tidigare. Förra året var antalet ärenden i hyresnämnder om kontrakt utan besittningsskydd 24 300 stycken.
De flesta hyresnämnder registrerar inte dessa ärenden när de har utgått, vilket gör det svårt att se hur många fall som i slutändan leder till osäkra kontrakt. Men av de hyresnämnder som kan uppge siffror framgår att också antalet osäkra kontrakt har ökat.

Flera orsaker till ökat antal ärenden

Jenny Sigurdsson, hyresråd i Västerås, tror att den stora ökningen av ärenden har flera orsaker.
– Min känsla är att det beror på tre saker: renoveringar, en ökning av antalet sociala kontrakt och etableringsbostadsmodellen för nyanlända.
Vid renoveringar löser många hyresvärdar situationen med tillfälliga lägenhetskontrakt utan besittningsskydd. Dels för att hyresgäster ska kunna evakueras till en annan lägenhet under renoveringen, dels för att lägenheter som ska renoveras inte ska stå tomma.

Linköpings hyresnämnd sätter ner foten

Hyresnämnden i Linköping vill nu sätta stopp för osäkra kontrakt i samband med evakuering. I början av mars beslutade de att inte godkänna några sådana ärenden, som på lång sikt skulle riskera att så gott som alla hyresgäster i länet skulle bli utan besittningsskydd.
Linköpings hyresråd Christer Grönevall och Erik Frelin beskriver det som stötande att tvinga bort en nyinflyttad hyresgäst för att göra plats åt någon vars ordinarie bostad ska renoveras. Öppningar för det kan leda till missbruk, skriver de till Hem & hyra.

Malmös och Stockholms hyresnämnder har annan syn på evakueringsfrågan

Andra hyresnämnder anser inte att några restriktioner behövs för att stoppa hyresvärdar som går runt besittningsskyddet.
Chefen för Malmös hyresnämnd, Susanne Björkman Ragnarsson, menar att evakuering anges som skäl i alldeles för många ärenden och att de alltid ser över om det skälet är giltigt. Hon tror dock inte att evakueringsfrågan har orsakat ökningen av osäkra kontrakt, utan att det beror på att nyanlända under flyktingvågen fått sämre besittningsskydd av hyresvärdar och kommuner.
Hyresrådet Kjell E. Johansson vid Stockholms hyresnämnd menar att korttidskontrakt i samband med renovering är en bra lösning för ungdomar som annars skulle behöva hyra i andrahand.