En bild på Nordeas vd Casper von KoskullNordeas vd Casper von Koskull fanns på plats i Paris för FN-mötet. Foto: Press/Nordea

Banknyheter

I måndags presenterade Nordea, FN och ytterligare 27 banker principer för vad det innebär att vara en ansvarsfull bank på ett FN-möte som hölls i Paris. Genom principerna ska banksektorn få hjälp att anpassa sig till Parisavtalet och hållbarhetsmålen från FN.

Nordea är en av totalt 28 banker från alla världens hörn som tillsammans med Förenta Nationerna, FN, arbetat fram principer för ansvarsfulla banker. Principerna presenterades i måndags på ett FN-möte i Paris.
Principerna ska hjälpa bankerna att både anpassa sig till Parisavtalet och hållbarhetsmålen FN satt upp. På plats i den franska huvudstaden fanns Nordeas vd, tillika koncernchef, Casper von Koskull.
– Genom våra produkter och tjänster vill vi främja omställningen till en koldioxidsnål ekonomi och bidra till att uppfylla samhällsmålen enligt Parisavtalet samt FN:s hållbarhetsmål och vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter, säger storbankens vd.

Anger vad som är en ansvarsfull bank

Principerna som tagits fram är sex till antalet och förklarar vad som är en ansvarsfull bank. Principerna är tänkta att fungera som en slags global standard som ser till att alla banker skapar värde för samhället i stort och sina aktieägare.
Sasja Beslik som är chef för hållbara finanser på Nordea är mycket stolt att man som enda nordiska bank fått vara med och utforma dessa principer. Sasja Beslik säger även att man genom att ha tagit fram principerna sätter tydliga mål för hela banksektorn. Dessutom blir det möjligt för alltifrån politiker till myndigheter och kunder att jämföra olika banker med varandra och ställa dem till svars.

Principerna ska testas i sex månader innan slutgiltig utformning fastställs

Principerna ska nu testas under en sexmånadersperiod innan de ska undertecknas av de 28 bankerna i New York på FN:s generalförsamling.
Bankerna och intressenter världen över får nu en möjlighet att komma med synpunkter på principerna och på så sätt bidra till deras utformning.

Filip Svensson
Filip Svensson Ekonomiskribent