Bostadsmarknaden

De traditionella sätten att bo är att antingen hyra eller köpa sitt boende. I och med en osäker bostadsmarknad har det dock uppkommit några nya varianter. Här är några av dem.

Tidningen Mitt i rapporterade nyligen om några av de nya avtalsuppstickarna på bostadsmarknaden. Några är kombinationer av att hyra och köpa bostaden i olika grad, men även mer innovativa avtal har tillkommit bostadsmarknaden, såsom hotellsrumsägande och ett omstrukturerat bolån.

Hyrköp ska hjälpa ungdomar

De hyrköpslägenheter som presenterats i Järfälla har ett koncept som låter köparen betala efter att ha flyttat in. Att hyrköpa en lägenhet innebär att man får bo i lägenheten upp till fem år innan man köper den.

Tanken med hyrköp är att underlätta för unga att bosätta sig. I nuläget är det oerhört svårt att ta sig in på bostadsmarknaden utan tillgängligt – och betydande – kapital.

Billiga bostadsrätter kräver inget bolån

Innebär att amortering sker samtidigt som hyran betalas – det är alltså ingen tredje part involverad, och bostadsrättsföreningen tar över lånet från banken. Kapitalet kommer från koncernens egen fond.

I slutändan leder arrangemanget till en lägre totalkostnad för ägaren. Bostaden behöver heller inte tas med hjälp av bolån tack vare den låga avgiften. I stället räcker det med ett blancolån.

Andelsägande är en blandning av att hyra och köpa

Den nya bostadsformen andelsägande innebär, som namnet antyder, att den boende bara äger en andel av bostaden. Det betyder att de själva betalar för underhåll inne i lägenheten, samt en förvaltningsavgift.

Dock är de inte delaktiga i någon bostadsrättsförening och betalar inte lika hög hyra som en motsvarande hyresrätt hade kostat.

Ett ägt hotellrum passar den som reser mycket

Den mest unika ägandeformen finner du på Telefonplan i Stockholm. Där ligger ApartHotel, där somliga av gästerna bor permanent.

Idén är att sviter kan köpas av bostadssökande. Allt är färdiginrett till hotellets standard, och den boende erbjuds samma bekvämligheter som en hotellgäst.

Skulle den boende bestämma sig för att åka ut och resa eller dylikt, fungerar bostaden direkt som ett hotellrum. Hotellet sköter uthyrningen och den boende lämnar bara in nyckeln. Sedan delar hotellet och bostadsägaren på intäkterna för hotellgästens vistelse.

Ägarlägenheter ger en större frihet

Juridiskt motsvarar en ägarlägenhet ett småhus – den boende äger och har lagfart på sin egen bostad. Bostadsrättsföreningen har inget att säga till om ifall du vill hyra ut sin bostad eller skriva över den på någon annan.

Det är även möjligt för en juridisk person att köpa en ägarlägenhet.