hand håller upp miniatyrhus med solen som lyser genom fönstretEnligt SBAB:s bostadsmarknadsindex HMI råder det just nu obalans på villamarknaden i flera svenska städer. Foto: sommart sombutwanitkul/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) senaste mätning visar nya trender på den svenska bostadsmarknaden. Man har till exempel noterat att det råder obalans på villamarknaden i stora delar av landet, samtidigt som flera städer och kommuner som har haft ett överskott av bostadsrätter nu verkar vara på väg mot en marknad där utbud och efterfrågan stämmer överens.

Bostadsmarknadsindexet SBAB Booli Housing Market Index (HMI) gör regelbundna mätningar av hur efterfrågan på nya bostäder i olika former matchar det faktiska utbudet på den svenska bostadsmarknaden. Beräkningar görs med hänsyn till faktorer som priser/hyror, flyttmönster mellan städerna, hushållens betalningsförmåga och vilka preferenser som finns för de olika bostadsformerna.

Enligt den senaste mätningen. det vill säga för årets tredje kvartal, är den svenska bostadsmarknaden som helhet i balans. Däremot har man sett att det på flera håll i landet råder stor obalans inom regionerna. Villamarknaden är särskilt drabbad.

Tufft läge runt storstadsregionerna

SBAB:s chefsekonom Robert Boije menar att det inte går att blunda för att det helt enkelt byggs för få villor för att kunna möta efterfrågan.

– Värst är läget för villor i flera av Storstockholms kommuner. Även i flera kommuner runt Göteborg och Malmö samt runt Halmstad är underproduktionen av villor stor. Boven i dramat är förmodligen kommunernas marktilldelning. Andelen småhus i den totala bostadsproduktionen har minskat kraftigt under lång tid, säger han i ett pressmeddelande.

Städer med bostadsöverskott nu på väg mot balans

HMI visar samtidigt på att flera av de städer som tidigare haft ett överskott på nyproducerade bostadsrätter nu börjar röra sig mot en mer balanserad marknad. Enligt Robert Boije handlar det om att bostadsbygget i städer som Uppsala och Järfälla har slagit av på takten rätt rejält sedan byggboomen 2017.

Han tillägger dock att det även finns städer och kommuner där överskotten på bostäder nu börjar öka. Till exempel i Kungälv, Täby, Uddevalla och Vänersborg. Nya bostäder behövs helt klart, och speciellt kring storstäderna, men Robert Boije påpekar att byggsatsningarna på stora områden som Barkabystaden (Järfälla) och Täbys gamla galoppområde kanske inte varit helt genomtänkta.

Större utbud av hyresrätter

Man har även sett att utbudet av hyresrätter har ökat i relation till efterfrågan. HMI för hyresrätter överstiger nu HMI för bostadsrätter. Robert Boije menar att det allt större intresset för hyresrättsbygge förmodligen är en direkt följd av att det i flera städer har blivit svårare att sälja nyproducerade bostadsrätter.

En annan möjlig förklaring till indexuppgången är att nyproducerade, men svårsålda, bostadsrätter i vissa fall har omvandlats till hyreslägenheter.