Hus med siffror i procent svävande runtom.Sveriges ekonomi väntas förvisso hålla sig stark trots det oroliga världsläget, men osäkerheterna gör det fortfarande svårt att ställa några exakta ränteprognoser. Foto: Slavo Valigursky/Shutterstock.com

Räntor

Det osäkra världsläget gör det svårt ställa några säkra ränteprognoser. Men Swedbank höjer ändå prognosen för bolåneräntorna där den femåriga beräknas landa på 2 procent i slutet av 2022 och den rörliga på 1,60 procent. Det skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Vi lever i en orolig tid just nu där även Sverige riskerar att bli varse de ekonomiska effekterna. Kriget skulle kunna leda till stigande inflation och lägre tillväxt, även om prognosen i dagsläget är att svensk ekonomi kommer stå stark genom krisen. Det berättar Swedbanks prognoschef Andreas Wallström.

Svårt att ställa säkra ränteprognoser

Men den ovissa utvecklingen gör det fortfarande svårt att ställa några säkra ränteprognoser. Enligt Andreas Wallström räknar de med att Riksbanken höjer räntan i november senare i år. Det skulle i så fall skulle innebära att de svenska räntorna med kortare löptider höjs. 

Man ser förvisso inte att kriget kommer ha någon avgörande inverkan på penningpolitiken, men däremot skulle det kunna få Riksbanken att hålla kvar sina stimulanser något längre.

Swedbank reviderar sin boränteprognos

I januari och februari steg boräntorna. Förväntningarna är att det högre ränteläget på den globala marknaden i kombination med Riksbankens väntade nedtrappning av obligationsköpen kommer leda till att de bunda bolåneräntona fortsätter stiga. Den rörliga bolåneräntan stiger samtidigt som Riksbanken höjer räntan.

Sammanfattningsvis har Swedbank nu reviderat upp sin boränteprognos jämfört med februari. De räknar nu med att den bundna räntan på fem år kommer stiga till 2 procent i slutet av 2022, och att den rörliga landar på 1,60 procent.

Kan vara idé att binda räntan eller öka amorteringarna

Enligt Swedbanks privatekonom Arturo Arques kan det vara läge att binda hela eller delar av lånet om du har en hög belåningsgrad i förhållande till din inkomst såväl som till bostadens värde. Ett annat alternativ är att höja sina amorteringar.