Vy över hustaken i ett villaområdeBostadspriserna fortsätter att öka i hela landet. Störst prisökning är det på villor utanför storstadsregionerna. Foto: almgren/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Priserna på bostäder fortsätter att stiga. Den största uppgången är utanför storstadsregionerna, och villapriserna var de som steg mest i januari, skriver SvD Näringsliv.

Valueguards månatliga statistik visar att priserna på bostäder steg i januari med nästan tre procent. Även Svensk Mäklarstatistik kan bekräfta den stigande trenden.

Priserna steg över hela landet även på bostadsrätter

Villapriserna steg med hela 3,6 procent sett till hela riket. I storstadsregionerna stod Stockholmsområdet för den största ökningen, där villapriserna steg med 3,4 procent. I Malmö, som stod för den näst största ökningen, steg priserna med 3,0 procent, och i Göteborg var prisökningen 1,9 procent.
I Valueguards januaristatistik finns det inga fallande priser. Även priserna på bostadsrätter steg. Sett till hela riket ökade priserna på bostadsrätter med 1,8 procent. I Göteborg, där prisökningen var som störst, steg priserna med 1,6 procent. I Stockholm var prisökningen 1,4 procent och i Malmö 0,7 procent.

Stor efterfrågan men mindre utbud

Enligt SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann präglas bostadsmarknaden av att det är fler människor som vill flytta än vad det finns bostäder som är till salu. Den stora efterfrågan och det mindre utbudet är den största påverkansfaktorn just nu och gör att priserna pressas uppåt.
Även fastighetsmäklarna har märkt av den positiva utvecklingen. Enligt Fredrik Kullman, vd på Bjurfors i Stockholm, råder det en kraftig medvind för säljarna. Den comeback som bostadsmarknaden gjorde under 2019 kan vara början på en längre tid av uppgångar framöver.

Ett större utbud under våren kan dämpa priserna

Claudia Wörmann tror inte att det kommer att ske några större prisökningar på bostadsmarknaden. När våren kommer brukar det normalt sett finnas ett större utbud av bostäder till salu och om det blir så kan det ha en prisdämpande effekt.
Värt att notera är att den månatliga statistiken som Valueguard presenterar är mer snabbrörlig än den statistik som Svensk Mäklarstatistik presenterar. Underlaget från Valueguard är bara försäljningar som gjordes under föregående månad medan statistiken från Svensk Mäklarstatistik har en stegvis rullande period på tre månader som blir förskjuten en månad i taget.

Alexandra Stenvall
Alexandra Stenvall Ekonomiskribent