Rader av lägenhetshus i Täby, Stockholm.Det har talats om att bostadspriserna kan sjunka med 20 procent, men ekonomiexperter flaggar nu för att priserna kan sjunka ännu mer. Foto: Elena B Olesik/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

SBAB har prognostiserat att bostadspriserna kommer sjunka med 20 procent på grund av räntehöjningarna. Och enligt en artikel i SvD Näringsliv börjar vi nu närma oss de nivåerna. Bostadspriserna har nämligen sjunkit med 17 procent sedan i våras. Nu säger vissa experter att vi nog kan förvänta oss större prissänkningar.

I en annan artikel intervjuar SvD Näringsliv nationalekonomen Tor Borg, som tror att fallet på bostadspriserna kommer att uppgå till 27 procent innan det stabiliseras. Han menar att hushållens reallöner har sjunkit med 10–15 procent, ovanpå Riksbankens räntehöjningar. Enligt hans analys kommer hushållen att få det tufft framöver, och han har därför svårt att tro att prisnedgången kommer stanna av nu.

Cecilia Hermansson, forskare inom fastighetsekonomi på KTH, håller med Borgs bedömning. Hon tror inte att Riksbanken kommer sänka räntan under 2023, och osäkerheten som hushållen känner kring ränta och arbetsmarknad kan skapa problem.

Även Finansinspektionen har förutspått ett rejält prisfall

Det är inte bara dessa ekonomiexperter som tror på ett större prisfall än 20 procent. I april 2022 varnade Finansinspektionen för att nya låntagare blev så högt belånade. Då hade de tagit fram ett scenario med 30 procent lägre bostadspriser.

Det var tre faktorer som bidrog till deras prognos: allmänheten började tro att räntorna skulle höjas, elpriserna fortsatte stiga och bostadsköpare prioriterade inte längre de mest påkostade bostäderna.

Mellan bolånerapporterna 2021 och 2022 ökade marknadsvärdet på bostäder som nya låntagare köpte med 18 procent. Men den trenden har nu alltså närmast blivit motsatt.

Är vi på väg mot en ekonomisk kris?

Prognoser från till exempel Konjunkturinstitutet och Riksbanken visar att BNP kommer falla men att vi inte kommer hamna i en djup lågkonjunktur. Men Tor Borg tror att det kan bli värre än dessa prognoser säger.

Många kommer att kunna hantera fallande bostadspriser och stigande räntor. Men visst finns det människor som kan få det kärvt. Det handlar kanske främst om unga som har köpt en nyproducerad bostad till hög belåning. De kan få det svårt att flytta vidare som man normalt gör som ung.

Många undrar kanske om det här börjar likna krisen på 1990-talet. Men Cecilia Hermansson menar att det är stor skillnad på då och nu. Det är yttre faktorer som påverkar den här gången, och Sveriges statsfinanser klarar av ett omfattande stödbehov.