Fritidshus vid kusten i Sverige.Västernorrlands län sticker ut i statistiken för fritidshuspriser. Där har priserna ökat markant. Foto: Milosz Maslanka/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Priserna på fritidshus har sjunkit i näst intill alla län de senaste tolv månaderna. Sett till hela riket har priserna fallit 5 procent. Men i ett par län ser man högre priser, och det är särskilt ett som sticker ut.

SvD Näringsliv har tagit del av statistik från mäklare i landet och konstaterar att priserna på fritidshus har sjunkit i nästan alla län. Prisfallet är som störst i Östergötlands län med minus 13,5 procent, och därefter kommer Norrbottens län med ett fall på 10,6 procent.

– Generellt är ju ett fritidshus inte ett primärboende, så när det är oro på marknaden, med höga räntor och hög inflation, undviker många att ge sig in i fritidshusmarknaden, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

I två län har priserna ökat

Två län sticker ut i statistiken. Det ena är Blekinge län, där fritidshuspriserna har ökat med nästan 2 procent. Västernorrlands län sticker ut markant med en ökning på över 7 procent de senaste 12 månaderna.

Låga priser på fritidshus i länet överlag

Trots de höga prisökningarna ligger priserna på fritidshus i Västernorrland långt under rikssnittet – endast 1,4 miljoner jämfört med 2,2 miljoner för hela riket.

Enligt Gun-Britt Asplund, mäklare på ERA Bomäklarna i Sundsvall, har intresset för fritidshus legat stabilt i länet sedan pandemin. Hus med ett pris på 1 till 1,5 miljoner kronor är lättsålda, och de låga priserna lockar köpare från andra regioner, och till och med andra länder. Hon har sålt fritidshus till både stockholmare, tyskar och holländare.

Just nu finns det ännu inte så många fritidshus till försäljning, säger Gun-Britt Asplund. Men utbudet kommer att växa till sommaren.

Brist på fjällhus en förklaring till de låga priserna

Enligt Hans Flink beror de låga priserna i Västernorrland till viss del på att det inte finns så många fjällhus där. Det kan jämföras med Jämtlands län, som ligger bredvid. Där finns det fler fritidshus i fjällen och snittpriset på fritidshus i länet är cirka 3 miljoner kronor.