Räntor

Riksbanken har ställt in sig på en räntestigning i december eller i januari. Den första räntestigningen förväntas ligga på 0,25 procent. Räntestigningarna kommer att leda till ökade månadskostnader för bolånetagarna.

Den något tudelade Riksbanken förväntar sig att den första räntestigningen kommer runt årsskiftet. Två av Riksbankens ledamöter vill höja räntan redan nu men bromsas av en väntande majoritet. För bolånetagare kan höjningen skapa stora effekter på boendekostnaderna.

Dags för bolånetagarna att se över sina lån

Riksbankens stundande räntehöjning förväntas höja boendekostnaderna för bolånetagare avsevärt. Har man stora bostadslån kan det därför vara av största vikt att fundera över sin ekonomiska situation innan den höjda räntan sätts.
Flera undersökningar har genomförts för att se hur många hushåll som skulle kunna hantera en stigande ränta och har visat på att många hushåll inte tror sig klara för mycket stigande räntor.
Det kan dock vara en fråga om ekonomiska prioriteringar bland hushållen. För att klara högre räntor får man till exempel minska utgifterna på nöjen och övrig konsumtion.

Bolånet blir dyrare med stigande ränta

I dagsläget betalar svenska hushåll i snitt 1,4 procent utifrån den rörliga boräntan. Skulle Riksbanken höja räntan med 0,25 procent innebär det att boräntan också höjs med 0,25 procent, vilket innebär att bolånekostnaderna kan komma att öka med 20 procent.
För den som känner sig ekonomiskt orolig inför räntehöjningen kan det vara bra att överväga att binda räntan. Det kommer att vara en fördelaktig affär vid eventuellt stigande räntor.

Räkna ut och spara mellanskillnaden innan räntan stiger

Ser man till historien har en rörlig ränta på bostadslån alltid sett som mest lönsamt, dock i samband med att räntorna under de senaste 30 åren blivit lägre och lägre.
Vill man inte binda räntan trots att man känner en fortsatt oro inför höjda räntor kan man istället räkna ut kostnaden för sitt bolån vid en räntehöjning omfattande tre till fyra procent. Spara mellanskillnaden så har du en buffert för eventuella räntehöjningar.
Skulle det inte bli någon räntehöjning fungerar de sparade pengarna som buffert för att amortera på bolånet och andra oförutsedda utgifter.