Fasad på Handelsbanken i Malmö.Handelsbanken har släppt en ny prognos om hur inflationen och räntorna kommer utvecklas framöver. Foto: Media Lens King/Shutterstock.com

Räntor

Handelsbanken har släppt en konjunkturprognos där de konstaterar att Riksbanken troligtvis inte kommer sänka räntan förrän nästa sommar. De tror också att räntan kommer att höjas en sista gång till 3,75 procent. Detta rapporterar SvD Näringsliv.

Det ekonomiska läget kan bli fortsatt tufft för svenska hushåll i ytterligare ett år, enligt Handelsbankens prognos. Banken bedömer att efterfrågan på arbetsmarknaden kommer att minska, vilket i sin tur leder till högre arbetslöshet.

Men chefsekonom Christina Nyman uttalar sig i ett pressmeddelande att det finns en ljusning i horisonten. Inflationen kommer att avta, och de tror att konjunkturen kommer vända uppåt under nästa år. År 2025 kommer ekonomin att återhämta sig ännu mer.

Finns utrymme för högre löneökningar än normalt

Tack vara företagens höga vinster tror Handelsbanken att arbetsgivare kommer att kunna ge högre löneökningar än vanligt även efter de nuvarande tvååriga avtalen. Det gör att reallönen kommer att återhämta sig till viss del, men det kommer ske långsamt.

Fortfarande långt kvar till inflationsmålet

Inflationen har visserligen börjat sjunka, men den ligger ännu långt över målet på 2 procent. Därför kan inte Riksbanken sänka räntan för snabbt, menar Handelsbanken. Deras prognos är att Riksbanken höjer räntan ytterligare en gång i juni, till 3,75 procent. Räntan kommer då ligga kvar på den nivån i åtminstone ett år.

Kronan fortsatt svag

I prognosen tar man också upp värdet på den svenska kronan. Handelsbanken bedömer att den kommer fortsätta vara svag fram till årsskiftet. Därefter kommer den att stärkas successivt i takt med att konjunkturoron och ränteskillnaderna minskar.

– På några års sikt ser vi kronan mot euron runt 10 kronor och mot dollarn runt 8:50 kronor, säger Christina Nyman.