Visningsskylt från svensk fastighetsförmedling som står på en gång mot ett husUtbudet på bostadsmarknaden är rekordhögt chans att nå all time high. Foto: Press/Svensk Fastighetsförmedling

Bostadsmarknaden

Det är inte bara körsbärsträden och Magnolian som blommar; det börjar även blomstra på bostadsmarknaden, och villapriserna är nu på väg uppåt. Utbudet är i det närmaste rekordhögt och kan vara på väg mot en ”all time high”, skriver SvD Näringsliv.

Bostadsmarknaden har under en längre tid legat stilla men nu ser det ut som att trenden vänder. Allra tydligast är det i Storstockholm där utbudet på villor är högre än vad det var för ett år sedan. Siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att villapriserna steg medan priserna på bostadsrätter var oförändrade.
Trots att utbudet på villor i Stockholmsområdet var tio procent högre jämfört med för ett år sedan steg priserna med två procent. Sett till hela året ökade priserna med en procent i hela riket, men det finns stora variationer mellan regionerna. I Stormalmö var prisökningen på villor fem procent medan priserna i Storstockholm låg helt stilla.

Fler köper villor under våren

Enligt Bjurfors Stockholms vd Fredrik Kullman brukar villapriserna rent generellt sett stiga något under våren. Vanligtvis brukar april vara en stark månad, men när det gäller bostadsrätter i Stockholm har marknaden varit något avvaktande. Å andra sidan går villamarknaden starkt trots att utbudet är större än i fjol.
– Det är fler som tänker på att köpa villor just nu och därför går priserna upp, säger han.
Fredrik Kullman förklarar variationen på prisutvecklingen i landet med att orter där villorna är dyrare har drabbats hårdare av de skärpta amorteringskraven. När det gäller bostadsrättsmarknaden har den varit mer avvaktande under april månad. Jämfört med mars månad var priserna oförändrade på bostadsrätter i hela riket. Men sett till hela året har priserna även på bostadsrätter ökat något. Även här är det Stormalmö som står för den största prisökningen.

Säljs fler villor idag jämfört med för ett år sedan

Enligt Svensk Mäklarstatistiks analyschef Per-Arne Sandegren är det rent generellt sett en lite positivare bild av bostadsmarknaden om man ser till att priserna på bostäder sakta ökar efter en lång period av avvaktande.
Antalet genomförda villaförsäljningar i hela landet har ökat tydligt och enligt Svensk Mäklarstatistik har det sålts 2 till 3 procent fler villor hittills i år jämfört med samma tid för ett år sedan. Prisökningen och ökningen av antalet försäljningar beror, enligt Per-Arnde Sandegren, delvis på att köparna i dag har vant sig vid de nya amorteringskraven.
Enligt Hemnets presstalesman Staffan Tell är utbudet av bostäder på väg mot en ”all time high” nu i maj. Det tidigare rekordet var under vintern 2018 alldeles innan det nya skärpta amorteringskravet infördes. Men nu är utbudet på bostadsmarknaden på väg mot nivåer som aldrig tidigare har uppnåtts. Däremot återstår det att se om priserna kommer att fortsätta uppåt.