Ungt par, en man och en kvinna, skakar hand med bankman.De låga räntenivåerna gör att SBAB sänker kalkylräntan ytterligare vilket öppnar upp för fler att ta sig in på bostadsmarknaden. Foto: Jacob Lund/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

SBAB sänker kalkylräntan med ytterligare en halv procent. Det öppnar upp för att fler unga vuxna kan ta sig in på bostadsmarknaden, skriver SvD Näringsliv.

SBAB spår att de låga räntenivåerna kommer att ligga kvar en lång tid framöver och sänker därför sin kalkylränta med ytterligare en procent. Enligt SBAB:s vd Klas Danielsson innebär det att fler kommer att kunna låna till bostad.

Dagens kalkylränta ligger långt över boräntorna

Kalkylräntan, som är den räntan banken räknar med att du ska klara av att betala, ligger för närvarande på cirka 7 procent hos de flesta banker, vilket är långt över dagens räntenivåer.

Redan i höstas valde SBAB att sänka sin kalkylränta med 0,5 procent. Nu har de valt att sänka kalkylräntan med ytterligare 0,5 procent, vilket innebär att SBAB:s kalkylränta nu ligger på 6 procent.

Mer rimligt med en kalkylränta på fem procent

Anledningen till att kalkylräntan sänks är det fallande ränteläget i både Sverige och världen, och enligt Klas Danielsson är deras uppskattning att ränteläget har lagt sig på en lägre nivå än tidigare. Sannolikheten att det kommer att ske en dramatisk räntehöjning inom de närmaste åren är ganska liten, vilket öppnar upp för att sänka kalkylräntan.

Klas Danielsson anser att kalkylräntan borde ligga på 5 procent med tanke på dagens låga räntor. Även om man långsiktigt räknar med en ränta på 3 procent och en säkerhetsmarginal på 2 procent har man ändå garderat sig mot en eventuell räntehöjning. Men en sådan sänkning skulle vara lite väl stor.

Fler kommer kunna ta bolån med sänkt kalkylränta

Till att börja med vill SBAB utvärdera effekterna av den sänkningen de gör nu. Men SBAB:s bedömning är att en sänkning till 6 procent kommer att ge fler människor möjligheten att ta sig in på bostadsmarknaden. Framför allt är det många unga vuxna som får möjlighet att köpa bostad.

Coronapandemin är en förklaring till varför SBAB väljer att sänka kalkylräntan nu. Det finns en risk att krisen kan bli värre än vad många tror. Genom att sänka kalkylräntan kan man bidra till att stötta kunder på ett bra sätt. Samtidigt kanske det bidrar till att bostadsmarknaden stabiliserar sig.