Öppen altandörr som leder ut mot trädgård.Under pandemin har många fått nya boendepreferenser. Allt fler vill till exempel ha tillgång till trädgård, enligt en undersökning från Hemnet. Foto: DenisProduction.com/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Enligt två undersökningar som Hemnet genomförde i maj och juni i år har pandemin påverkat både hur och var människor vill bo. 16 procent uppger att de har fått nya preferenser gällande i vilket område de vill bosätta sig och ungefär var tredje upplever att de har ändrat uppfattning om hur de vill bo. Det skriver Hemnet i ett pressmeddelande.

Mellan den 11 och 15 juni i år genomförde bostadsportalen Hemnet en undersökning av hur pandemin har förändrat våra boendepreferenser, det vill säga hur vi väljer att bo. Av de totalt  2 307 respondenterna som deltog i undersökningen uppgav 34 procent att boendepreferenserna har förändrats under pandemin, vilket är en ökning på 3 procentenheter jämfört med en liknande undersökning förra året.

Ökad efterfrågan på större boytor, plats för hemmakontor och tillgång till trädgård

Undersökningen visar att 15 procent har större intresse av att ha tillgång till trädgård än tidigare, vilket är en ökning på 1 procent jämfört med förra året. Den största ökningen jämfört med undersökningen förra året ses dock bland de respondenter som har intresse av tillgång till ett hemmakontor. Ökningen låg där på 4 procentenheter och har gått från 7 till 11 procent på ett år.

Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg konstaterar att besökarnas bostadspreferenser tydligt har förändrats efter över ett år av restriktioner, där det allt vanligare hemarbetet är en av pandemins effekter. Fler spenderar helt enkelt mer tid i sina bostäder, både på fritiden och under arbetstid.

Fler letar sig ut från de centrala stadsdelarna

Hemnet genomförde även en annan undersökning mellan den 26 maj och 11 juni i år, med fokus på förändrade områdespreferenser under pandemin. Av 5 851 deltagare uppgav 16 procent att pandemin har förändrat deras preferenser gällande bostadsområde. 5 procent av de tillfrågade vill nu hellre bo på landsbygden, medan 2 procent uppger att de föredrar ett mer centralt boende.

I gruppen som i dagsläget bor i de centrala delarna av en stad uppgav 17 procent att de fått nya preferenser under pandemin, medan andelen i gruppen som i dag bor på landsbygden eller på en mindre ort låg på 14 procent.