myntstaplar med hus på och en hand bakom som visar att staplarna minskarSBAB sänker räntan på samtliga bolån. Foto: HelloRF Zcool/Shutterstock.com

Banknyheter Räntor

I ett pressmeddelande från SBAB meddelar bolånebanken att man sänker räntorna trots att upplåningskostnaderna i stort sett är oförändrade. Med sänkta bolåneräntor hoppas man kunna växa ännu mer och ta fler marknadsandelar.

För att kunna erbjuda kunderna de bästa bolånevillkoren sänker SBAB räntorna på alla bolån oavsett bindningstid, trots att upplåningskostnaderna i stort sett är samma som tidigare. Listräntan sänks med mellan 0,10 och 0,15 procentenheter.
SBAB gör i och med sänkningen tvärtemot vad många andra banker har gjort. Både SEB och Handelsbanken har tidigare höjt sina bolåneräntor.

Sänker räntan för att fortsätta växa som bolånebank

Innan jul genomförde SBAB en räntehöjning på korta bolån med bindningstider upp till två år och nu väljer bolånebanken att sänka räntan. Under 2018 ökade SBAB sina marknadsandelar och tog 17 procentandelar av tillväxten för bolån. För att fortsätta utvecklas och växa kommer SBAB under 2019 genomföra flera förändringar. Med sänkta bolåneräntor, enklare och tydligare villkor vill SBAB driva utvecklingen av banken framåt och fortsätta växa.

Fördelaktiga räntevillkor oavsett ny eller gammal kund

Enligt SBAB:s vd Klas Danielsson strävar man alltid efter att kunna erbjuda så konkurrenskraftiga bolån som möjligt. Räntevillkoren för både befintliga och nya kunder ska vara fördelaktiga oavsett belåningsgrad. De kunder som har en belåningsgrad på högst 60 procent och bolån på en miljon kronor eller mer ligger bolåneräntan på endast 1,29 procent med en bindningstid på tre månader. Den kan till och med bli 1,19 procent med Grönt bolån.

Enkel räntemodell är fördelaktigt för kunderna

Bolåneräntan ska alltid ligga nära listräntan. Modellen för räntesättning är enkel. Som kund hos SBAB behöver du inte förhandla om bolåneräntan och det ställs inga andra krav för att få låg bolåneränta. Bolåneräntan avgörs av belåningsgraden på bolån som ligger på minst en miljon kronor.
Energieffektiva bostäder får dessutom ränterabatt beroende på energiklass. De bostäder med energiklass A och B får 0,10 procents lägre ränta och de bostäder med energiklass C får ytterligare 0,5 procent i rabatt.