Banknyheter

Bolånekriget fortsätter i oförändrat tempo. Nyligen gick SBAB ut med att man kommer att sänka räntan ytterligare på bolån med en längre bindningstid. Sänkningen kommer till följd av att även marknadsräntorna för längre bindningstider sjunker.

SBAB har tidigare gett sig in i bolånekriget och håller i dagsläget en låg listränta såväl som snittränta, något som bör gynna företagets verksamhet under året. Tack vare de låga marknadsräntorna finns utrymme för sänkningar av bolåneräntan utan att förlora för mycket lönsamhet.

SBAB fortsätter att sänka sin bolåneränta

Med introduktionen av konkurrenter som Enkla och Landshypotek Bank har stämningen hårdnat på bolånemarknaden. Under början av året avlöste nyheterna varandra med nyintroducerade företag och gamla aktörer som sänkte sin ränta.
Den statliga aktören SBAB verkar heller inte ge vika för nykomlingarna på bolånemarknaden. Istället visar banken framfötterna genom regelbundna sänkningar av sin egen ränta, som även i dagsläget får sägas hålla en konkurrenskraftig nivå.

Tips! Den statliga aktören SBAB har hittills inte givit vika för utmanarna, utan pressar istället sina egna priser.

Hur låg räntan kan bli är ännu oklart. Utlåningsräntan till bankerna är fortsatt så låg att priskriget är hållbart för de allra flesta långivare och banker.

Kortare bindningstider oförändrade

Även om stora sänkningar av bolåneräntan för längre bindningstider sker så ändras inte de rörliga bolånen. Istället ligger de hos de flesta långivare och banker, inklusive SBAB, oförändrade. Det gör att det återigen kan bli mer lönsamt för privatpersoner att binda sina bolån.
Att binda sina bolån under längre perioder har historiskt sett varit en förlustaffär, något som dock inte alltid stämmer. Exempelvis fanns under föregående år en tidsperiod då de långa räntorna var så låga att de flesta experter ansåg att dessa utgjorde en god affär för företagen.
För den som planerar att teckna ett bolån kan det därför vara klokt att även ta hänsyn till bolån med längre bindningstid.