Lyftkran i förgrunden med en stor byggarbetsplats under sig.Skanska har fått ny finansiering motsvarande tre miljoner kronor. Med dem hoppas de kunna utveckla social hållbarhet i sina projekt, någonting de redan jobbar med och ser som viktigt för framtidens byggnadsprojekt. Foto: Layne VR/Shutterstock

Bostadsmarknaden

Med social hållbarhet i fokus får Skanska nu finansiering av Vinnova för sitt nya projekt, skriver Skanska själva. Projektet är ett samarbete mellan Skanska, Lunds kommun och Tyréns.

Projektet heter ”Sociala värden hela vägen – ett gemensamt ramverk för social hållbarhet i plan- och byggprocessen” och har en total budget på 5,45 miljoner kronor. Tre miljoner av dem kommer från Vinnova. Det här, menar Skanska, ger dem möjlighet att testa och utveckla lösningar som i framtiden kan stärka sociala värden och perspektiv i byggprojekt.

Inte en ny idé men första gången med finansiering

Hållbarhetsspecialist på Skanska, Dagmar Gormsen, påpekar att social hållbarhet inte är någonting nytt för Skanska. Företagets bostadsprojekt innehåller alltid ett stort mått av socialt värdeskapande.

Men trots att fokus på social hållbarhet inte är någon ny idé för Skanska menar de att det nu är dags att lägga i nästa växel. Det är viktigt att också se hur man kan förbättra sina insatser genom att följa upp dem, menar Dagmar Gormsen.

– Vi vill bli bättre på att utvärdera vilka satsningar och åtgärder som ger störst effekt, säger han.

Projektet kommer också att ta hjälp av en vetenskaplig referensgrupp som består av forskare från Lunds universitet, Blekinge Tekniska Högskola och institutet Raoul Wallenberg.

Hitta ett gemensamt språk

En av de första åtgärderna som Skanska vill göra med det här projektet är att hitta ett gemensamt språk. Det vill säga ett sätt att sammanföra de många olika aktörer som krävs för ett stort byggnadsprojekt.

Tanken är att man vill se att alla olika delar i ett byggnadsprojekt arbetar mot samma mål och genom att lyfta in sociala värden tidigt i processen hoppas man att det blir enklare att göra just det.

Vill bygga ett bättre samhälle

Finansieringen från Vinnova är bara ett steg på vägen. Skanska har nämligen stora mål med sina framtida byggnadsprojekt.

– Skanskas löfte är att bygga ett bättre samhälle, säger affärsutvecklare på Skanska Hyresbostäder, Christina Ingelsten, och fortsätter: Genom att utveckla ett systematiskt arbetssätt baserat på forskning och praktik blir vi de goda samhällsbyggare vi vill vara.