Flerbostadshus i en storstadEnligt SBABs nya bostadsmarknadsindex går det trögt för nyproducerade bostadsrätter i storstadsregionerna. Foto: fotografcic/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

SBAB har tillsammans med dotterbolaget Booli lanserat ett nytt bostadsmarknadsindex som beräknar hur tillgången på bostäder och priserna står sig i förhållande till efterfrågan. Indexet kan visa statistik från hela Sverige där det finns försäljningsstatistik, skriver SBAB i ett pressmeddelande.

SBAB och bostadssöktjänsten Booli har lanserat ett nytt index som mäter utbud och efterfrågan med hänsyn till hushållens köpkraft på olika orter och flyttmönster. Det är analysföretaget Evidens som har tagit fram indexet på uppdrag av SBAB. Indexet bygger bland annat på data på bostadspriser och nyproduktion.

Indexet visar balansen mellan nyproduktion och efterfrågan

Sett till Sverige som helhet och genomsnittet i landets tre storstadsregioner är det en jämn balans både på bostadsrätter, villor och hyresrätter. I Norrköping till exempel råder det just nu högtryck medan det i Uppsala är lågtryck för nya bostadsrätter. I Göteborg och Malmö är trenden för bostadsrätter negativ.
En marknad som ligger i bra balans har ett index som ligger mellan 0,5 till 1,5. Om indexet ligger över 1,5 är nyproduktionen större än hushållens efterfrågan. Om indexet understiger 0,5 visar det att volymen av nyproduktion är mindre än hushållens efterfrågan.

Underlättar analyser av nyproduktion

Det unika indexet ska visa hur utvecklingen ser ut för nya bostäder oavsett upplåtelseform. För SBAB kommer indexet vara en viktig del i deras egna analyser gällande nyproduktion. Robert Boije, chefsekonom på SBAB, tror och hoppas på att även andra aktörer som är verksamma inom bostadsbranschen kommer att efterfråga indexet.
Indexet kan visa statistik i alla områden i Sverige där det finns tillräckligt med underlag och försäljningsstatistik. Precis som i Göteborg och Malmö kan man se att nyproduktionen av bostadsrätter i Stockholmsområdet är besvärlig, och extra besvärlig i Järfälla. Däremot ser det mycket bättre ut på Lidingö. I Stockholmsområdet ser det generellt sett bättre ut för småhus än för bostadsrätter, enligt Robert Boije.