Interiör lägenhet med öppen planlösning vardagsrum och kökPriserna på lägenheter som är fyrarummare eller större ökade mest under 2019. Foto: Breadmaker/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Priserna på små lägenheter brukar stå för den största prisökningen. Under 2019 var dock prisutvecklingen på större lägenheter betydligt starkare än på små lägenheter, skriver SvD Näringsliv.

Under 2019 var det de större lägenheterna som stod för den största prisökningen. Det är lite förvånande, eftersom det historiskt sett har varit de små lägenheterna som har ökat mest i pris.

Lägenhetspriserna steg på riksnivå

Enligt en analys från Fastighetsbyrån ökade priset på treor med 4 procent under 2019. På större lägenheter, fyror och större, var prisökningen 5 procent. Prisuppgången i Blekinge län var som störst på fyror, där priset steg med 19 procent.
På riksnivå stod dock priserna på ettor stilla under 2019, medan priserna ökade med 3 procent på tvåor och 4 procent på treor.
Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, tror att prisökningen på större lägenheter kan bero på inlåsningseffekter som bland annat vinstskatten, vilket har begränsat utbudet av större lägenheter och villor.

Stabil räntenivå ger lägre utbud, hög efterfrågan och höga priser

Enligt Johan Engström är utbudet väldigt lågt. Den oron man kände tidigare för hur räntorna ska utvecklas verkar vara borta nu. Räntenivån ligger på en stabil och låg nivå och den förväntas göra det över en längre tid. Det leder till lägre utbud, hög efterfrågan och höga priser.
Att priserna på ettor har legat stilla kan förklaras med bland annat bolånetaket i kombination med det nya skärpta amorteringskravet. Förstagångsköpare och ensamstående är de som har påverkats mest och helt klart har haft det tuffast att komma in på bostadsmarknaden.

Stabil bostadsmarknad utan dramatisk prisutveckling

Johan Engström tror inte att det kommer att ske några dramatiska prisuppgångar under den närmaste tiden. Tvärtom tror han att prisutvecklingen på bostäder kommer att vara stabil.
Trerumslägenheter eller större som ligger centralt i storstäderna kommer att fortsätta tillhöra de mest attraktiva på marknaden.
Enligt Johan Engström är bostadsmarknaden stabil, och lågränteläget gör att vi kan känna oss trygga. Under 2020 tror han att det kan ske en prisuppgång på cirka 3 till 4 procent.