Bolån Privatekonomi

I en ny undersökning på 10 000 svenskars bostadslån visar det sig att stockholmarna är kraftigt överrepresenterade. Störst lån har man i Djursholm där flera har bolån på 6-7 miljoner kronor. Den nya trenden med höga bostadslån oroar nu många, då räntehöjningarna riskerar att sätta många unga i en ekonomisk kris. När lånebeloppen blir allt större blir det också viktigare att jämföra bostadslån innan du lånar. För dig som ska ta ett bostadslån kan nämligen små ränteskillnader innebära onödiga kostnader på tiotusentalskronor.

Svenskar har allt större bostadslån

Trenden med att svenskar lånar allt mer märks även på bostadsmarknaden. Nu är det inte längre ovanligt att en familj har bostadslån på 3-4 miljoner kronor, något som tidigare ansågs som oroväckande. I takt med att beloppen som lånas ökar blir också svenskarnas ekonomi mycket sårbar för kommande räntehöjningar. De flesta bankerna är nämligen överens om att räntan kommer att höjas, frågan är hur hårt det kommer att slå mot de med stora bolån. Detsamma gäller för de med kontantinsatslån, som ofta håller en högre ränta redan nu.

Kapitalstarka låntagare är inte problemet

Det är inte de med stora bostadslån i Djursholm som behöver vara mest oroade, de har ofta stora besparingar i allmänhet. Istället är det de barnfamiljer som gör allt för att köpa radhus och bostadsrätter i ”lugna” familjeområden som riskerar en ekonomisk kris.

Tips! Många barnfamiljer belånar sig så högt att de är mycket sårbara för räntehöjningar. Därför är det extra viktigt för dessa att ha marginal för räntehöjningar. Om räntan stiger utöver din betalningsförmåga bör du kontakta din långivare och omförhandla ditt bostadslån. Jämför även räntan för andra bostadslån och använd den informationen vid förhandlingarna med din bank.

Många tar bostadslån som de precis klarar att betala i nuvarande ränteläget, vilket kan innebära stora konsekvenser vid nästa räntehöjning. Om du ska ansöka om ett bostadslån kan det vara bra att se över din ekonomi och fundera på hur hög ränta du skulle klara av. Du bör åtminstone ha en marginal på några procent ränta, ifall räntan skulle höjas. Genom att vara medveten om din ”smärtgräns”, dvs. hur mycket din ekonomi klarar av att räntan stiger, kan du även fatta klokare beslut om detta väl inträffar. Exempelvis kan du välja att binda din ränta om du märker att räntan stiger mycket, alternativt skära ner på andra kostnader så du klarar av räntehöjningen.

Du kan enkelt undvika dåliga bostadslån

I takt med att allt fler lånar aktualiseras också frågan om vad som är ett bra bostadslån. Villkoren i allmänhet men främst räntan kan ge stor effekt på din ekonomi. En ränteskillnad på 1% på ett bolån på 4 miljoner ger en onödig utgift på 40 000 kr / år.

Tänk på! Ett bostadslån på 4 miljoner med 1% ”onödig” ränta ger en extra kostnad på 40 000 kr / år. Därför är det av största vikt för dig att jämföra bankernas räntor innan du tar ett bostadslån.

Av denna anledning är det ännu viktigare att jämföra bostadslån innan du tecknar ett avtal. Genom att göra det säkerställer du att du får de bästa villkoren och inte betalar för mycket för ditt bostadslån. Räntekostnaderna kan nämligen bli en stor belastning för dig när de slutligen höjs. Hur mycket de kommer att höjas vet man aldrig, men det är bättre att ha god marginal än att chansa och hamna i en svår ekonomisk situation.