Barnfamiljer dominerar på visningar just nu. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Enligt flera mäklare på Svensk Fastighetsförmedling är det barnfamiljer som deltar på flest visningar just nu. Barnfamiljer står för nästan 50 procent av visningsbesöken. Unga går på näst flest visningar av alla grupper, medan äldre är de som går på minst antal visningar.

I ett pressmeddelande från Svensk Fastighetsförmedling kan man läsa om vilka grupper som dominerar på vårens visningar. Flera mäklare har fått frågan om vilken spekulantgrupp som ökar mest på visningar just nu. Nästan 50 procent av mäklarna svarade barnfamiljer, 33 procent svarade unga och 19 procent svarade äldre. De ser också att det är fler som går på visningar överlag.

Uppdämt behov att byta boende

Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling, tror att just barnfamiljer kan ha ett uppdämt behov att att byta boende. Många som kanske har velat flytta har avvaktat på grund av världsläget. Kanske har man också inväntat att bostadspriserna ska sjunka mer.

Men nu har många vant sig vid de ökade levnadskostnaderna, och man kan samtidigt inte vänta för länge med att flytta. Det är väldigt vanligt att man flyttar 12–18 månader efter att man har fått barn.

Fokus på effektiva kvadratmeter

Under pandemin såg vi att många letade efter större boende med hemmakontor, pool och gästrum. Nu har behoven förändrats, och köpare vill nu ha effektiva kvadratmeter. Många tittar också på driftskostnaderna när de ska köpa bostad.

Ökat intresse och högre efterfrågan

Överlag ser mäklarna ett ökat intresse för bostadsvisningar, och efterfrågan på bostäder har ökat. Utbudet är just nu stort och tack vare stabiliserade priser har säljare och köpare lättare att möta varandra.

Erik Wikander menar att det nu kan vara ett ypperligt tillfälle för förstagångsköpare att ge sig in på bostadsmarknaden. Och vill man köpa en ny och större bostad har det historiskt varit fördelaktigt att göra det precis när marknaden har stabiliserats efter en prisnedgång.