Ensamstående mamma med två barn. Mamman sitter vid skrivbord med ett barn bredvid sig och ett mindre barn i knät. Hon pratar i telefon och har en lapptop framför sig.Ensamstående med barn har det absolut tuffast på bostadsmarknaden. Det nya amorteringskraven gör att hushållets ekonomi pressas. Foto: Kaspars Grinvalds/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden Privatekonomi

Hushållen har fått det allt tuffare när de ska köpa bostad, men allra tuffast har det blivit för ensamstående med barn. Enligt statistik från Swedbank är bostadsmarknaden för singelföräldrar svårare än för unga personer som vill ta sig in på bostadsmarknaden första gången, skriver SvD Näringsliv.

Swedbanks Boindex som mäter köpkraften hos svenska hushåll backade under första kvartalet. Det totala indexet för alla hushåll i Sverige försämrades från 115 vid årsskiftet till 113 under det första kvartalet i år. Visserligen var det inte jättemycket lägre än vid årsskiftet, men den avtagande trenden fastslår det stora gapet i hushållens köpkraft jämfört med tiden innan de skärpta amorteringskraven.

Amorteringskraven har gjort att boindex sjunkit

Sedan amorteringskraven infördes har köpkraften för bostäder sjunkit ordentligt. Innan det första amorteringskravet kom 2016 låg Swedbanks boindex på runt 135. I och med de nya amorteringskraven sänktes hushållens köpkraft från runt 135 till 115 och nivån fortsätter att sjunka ännu mer. Dock bedömer Swedbank att merparten av svenska hushåll fortfarande har bra möjligheter till att köpa bostad.
Enligt Swedbanks sparekonom Arturo Arques är det singelföräldrarna som har det allra tuffast. Deras läge är sämre än för unga som försöker ta sig in på bostadsmarknaden för första gången.

Boindex varierar beroende på var i landet du bor

Swedbanks boindex beräknas för olika hushåll och för olika städer. Index kan variera ganska stort och för vissa hushåll kan det ligga under 100. Om index ligger under 100 betyder det att hushållet måste lägga minst 30 procent av sin tillgängliga inkomst på löpande bostadsutgifter.
30 procent av boendeutgifter ses vanligtvis som en smärtgräns. När nivåerna blir högre låter hushållen oftast bli att göra bostadsköp. För en singelförälder med två barn boende i en bostadsrätt ligger boindex nu bara på 75 sett till landet som helhet och i Stockholms stad är det extremt. Där ligger boindex på endast 56, vilket betyder att de ekonomiska marginalerna minskar kraftigt vid ett bostadsköp i Stockholm.
För normala hushållstyper går det inte att köpa bostad i Stockholm utan att boindex hamnar under 100 och att hushållsekonomin pressas.
De som har störst köpkraft är sammanboende utan barn, framför allt de som bor i en bostadsrätt i en småstad med mindre än 75 000 invånare. Där ligger boindex på 156.

Alexandra Stenvall
Alexandra Stenvall Ekonomiskribent