En pil pekar uppåt över en pengahög som står bredvid en plastbit föreställande ett hus.Bostadsmarknaden är fortsatt aktiv och Svensk Fastighetsförmedling är relativt säkra på att pandemin kommer att driva på marknaden ytterligare. Foto: SERSOLL/Shutterstock

Bostadsmarknaden

Svensk Fastighetsförmedling menar att den fjärde vågen av pandemin inte bromsar bostadsmarknaden – faktiskt tvärt om. Det skriver Svensk Fastighetsförmedling i ett pressmeddelande.

Erik Wikander, vice-vd för Svensk Fastighetsförmedling, tror att priserna kommer att fortsätta pressas uppåt, samtidigt som efterfrågan på hus är fortsatt stark. Han menar att rekommendationerna om fortsatt hemarbete är en stor orsak till den aktiva bostadsmarknaden.

”Driver en fortsatt efterfrågan på hus”

Inledningen på 2022 ser ljus ut för bostadsmarknaden. Medelpriset för fritidshus och bostadsrätter höjdes i december och verkar inte sjunka. 

Samtidigt är det förstås inte pandemin i sig som driver bostadsmarknaden utan snarare rekommendationer om hemarbete. Svensk Fastighetsförmedling ser ett direkt samband mellan hemarbete och den fortsatta efterfrågan på hus och stora bostadsrätter.

– Om vi har lärt oss något av pandemin är det att den driver priserna uppåt. Speciellt för större boenden. Jag tror därför att omikron kommer fortsätta stärka marknaden i inledningen av året, spår vice-vd för Svensk Fastighetsförmedling Erik Wikander.

Stiltje i december 2021

Men samtidigt som priserna på både bostadsrätter och fritidshus höjdes i december 2021 stod resten av bostadsmarknadens priser relativt stilla. Efterfrågan var fortsatt hög men priserna höll sig på en jämn nivå.

Om det nya året kommer att höja priserna ytterligare återstår att se men historiskt sett har efterfrågan på hus ökat efter att julledigheten avslutats. I år är läget dock något speciellt eftersom en ny våg av pandemioro gjort entré på bostadsmarknaden.

– Det typiska är att många efter julledigheten tar tag i sitt bostadsletande. Men nu ser vi samtidigt en ökad pandemioro. Om dessa två krockar är för tidigt att säga, men vissa kan komma att lägga sina flyttplaner på is på grund av detta, förklarar Erik Wikander.

Det som gör att Svensk Fastighetsförmedling ändå ser positivt på det nya året är just att restriktioner och rekommendationer håller oss hemma. Semestrar utomlands förläggs i Sverige, vilket innebär ett ökat intresse för exempelvis fritidshus.