Foto: Roland Magnusson/Shutterstock

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden i Sverige har under en tid varit turbulent och präglats av rejäla svängningar i bostadsprisutvecklingen. Jämfört med förra året tror fler på fallande priser samtidigt som en mindre majoritet förväntar sig stigande räntor. Det visar en undersökning nyligen publicerad av Nordea.

Det var under måndagen som Nordea redovisade resultaten från deras senaste undersökning. Resultaten framtagna av Nordeas Boendebarometer visar att svenskarnas syn på marknadens bostadspriser har genomgått en större förändring.

32 procent tror på stigande bostadspriser

Undersökningen visar att 32 procent av undersökningens deltagare tror att bostadspriserna kommer att stiga under de kommande 12 månaderna. Detta innebär en betydande minskning jämfört med åren 2017 och 2016 med 46 respektive 53 procent.
Upp emot 26 procent tror på fallande priser under samma period. Det är en markant ökning jämfört med åren 2017 och 2016 där 13 procent respektive åtta procent ansåg samma sak. Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea, menar att undersökningen visar på ett tydligt trendbrott.
– Vi får gå tillbaka ända till 2012 för att hitta en så liten andel som tror på stigande priser. Det är uppenbart att det vi ser är ett trendbrott. Det är också sunt att fler inser att utvecklingen av bostadspriser inte kan fortsätta på samma sätt i all evighet, säger hon.

Unga står för pessimismen

När det kommer till förväntningarna på bostadsmarknaden har Nordeas Bostadsbarometer sett tydliga skillnader mellan åldersgrupperna. I en jämförelse med ett genomsnitt på 26 procent tror så många som 45 procent i åldrarna 18-25 att bostadspriserna under det närmaste året kommer att sjunka.
Ingela Gabrielsson menar att resultatet kan bero på att det finns en högre oro bland de unga på bostadsmarknaden eftersom de kom in på högre nivåer.

Svenskarna har en realistisk syn på räntan

I frågan om hur utvecklingen av bostadsräntorna kommer att se ut är deltagarna aningen tudelade. Medan 40 procent tror på oförändrade räntor tror 51 procent att räntan kommer att stiga. Gruppen som tror att bostadsräntorna kommer att sjunka utgörs av endast 3 procent.
Gabrielsson anser att svenskarnas syn på utvecklingen av bostadsräntan är realistisk. Då räntorna redan slår rekord med sina låga nivåer är det svårt att tro att de skulle sjunka ännu mer.

Fler uppger att de klarar stora oförutsedda utgifter utan lån

Undersökningen som Nordea har utfört visar också att upp emot 35 procent har pengar för att klara större utgifter på omkring 50 000 kronor utan att behöva låna pengar. I åldrarna 26-39 är en sådan sak betydligt svårare.
Däremot uppger endast 17 procent att de inte skulle behöva ta lån på oförutsedda utgifter omfattande 10 000 kronor.
– Att ha en beredskap för högre oförutsedda utgifter är ett måste för bostadsägare, trots det ser vi att många unga ofta befinner sig i ett mer ansträngt ekonomiskt läge genom dålig förberedelse, säger Ingela Gabrielsson.