swedbanks logga på kontorshusSwedbank kommer inte att sänka bolåneräntan. Foto: Karolis Kavolelis/Shutterstock.com

Banknyheter Räntor

Swedbank kommer inte att sänka räntan till deras bolånekunder trots ett överskott på 3,8 miljarder kronor skriver SvD Näringsliv.

Swedbanks ränta till bolånekunder kommer inte att sänkas. Snitträntan för rörlig boränta ligger på 1,54 procent vilket är högre än flera av konkurrenterna Nordea, SEB, Danske Bank och SBAB.

Dåligt resultat i fjärde kvartalet trots en stor tillströmning av bolånekunder

Swedbanks resultat för fjärde kvartalet minskade med 17 procent efter skatt efter flera vinstmissar. Men de svenska bolånen ökar och banken tjänar bra med pengar på sina bolånekunder. Enligt Swedbanks vd Birgitte Bonnesen beror det på att banken har ett bra erbjudande till sina kunder och att de i varje kundrelation verkligen säkerställer att kunden klarar av sitt bolån.
Att det är bolånekundernas som räddar Swedbanks bokslut dementerar Birgitte Boneesen bestämt.
– Det kan man absolut inte säga. Skälet till att det här kvartalet var något svagare jämfört med tidigare är den svaga börsutvecklingen under det sista kvartalet 2018. Det slår mot våra provisionsnetto, säger Boneesen till SvD.
Överskottet från bolåneverksamheten beror på att andelen lån har ökat. I rapporten står det dock att det är på grund av ”högre marginaler”. Något som Birgitte Bonnesen protesterar mot och förklarar att de inte höjt marginalerna på bolån. Det som drivit upp räntenettot är ökningen av bolån.

Störst på bolånemarknaden men inte billigast

Med en marknadsandel på 24 procent är Swedbank störst på bolånemarknaden. Störst betyder dock inte billigast, då de är dyrare än många av sina konkurrenter och ändå fortsätter kundtillströmningen. Under det senast kvartalet lånade man ut 10 miljarder kronor och Swedbanks totala bolånevolym ligger på 799 miljarder kronor till svenska hushåll.
Några planer på att sänka räntan på bolån finns i nuläget inte.
– Jag är nöjd med vårt erbjudande. Det verkar våra kunder också vara med tanke på kundtillströmningen. Man ska komma ihåg att Swedbanks kunder inte i första hand finns i Stockholms innerstad utan ute i landet. Vi sätter vår ränta utifrån område och riskaptit, säger Boneesen till SvD.
När det gäller framtiden ska Swedbank bli bättre på bolån. Boneesen vill att bolåneprocessen ska digitaliseras och att man som bolånekund ska kunna starta bolåneprocessen redan i mobilen.