fasad med swedbanks logga i vilniusDen nya enheten Anti-Financial Crime unit (AFC) är en av åtgärderna som Swedbank tar till för att stärka sitt arbete mot penningtvätt. Foto: astudio/Shutterstock.com

Banknyheter

Som åtgärd för de brister som Swedbank misstänks för angående penningtvättsfrågan etablerar nu banken en enhet med fokus på ekonomisk brottslighet. Tanken med enheten är stärka rutinerna i att motarbeta den typen av brott och samla resurser och kompetenser i frågan på ett ställe, meddelar banken i ett pressmeddelande.

Efter att Swedbank hamnat under utredning för misstänkt penningtvätt beslutar sig nu banken för ett nytt initiativ på området. Banken etablerar en ny enhet med namnet Anti-Financial Crime unit (AFC) som ska bekämpa ekonomisk brottslighet.
AFC:s fokus kommer att ligga på att motverka penningtvättsarbete, men även andra typer av ekonomiska brott inom bland annat cybersäkerhet, bedrägerier och terrorismfinansiering. Enheten kommer också att koordinera utredningar som gäller penningtvätt, både interna och externa, vilket också inkluderar myndighetskontakter.

Den nya enheten ska stärka Swedbanks rutiner i att bekämpa ekonomisk brottslighet

AFC kommer alltså att samla olika aspekter av ekonomisk brottslighet i en, stark enhet, berättar Anders Karlsson som är tillförordnad vd och koncernchef på Swedbank.
– Vi samlar nu alla relevanta resurser och kompetenser i banken för att säkerställa robusta rutiner och vi kommer även fortsatt att investera i området, säger Anders Karlsson i ett pressmeddelande.

Externa och interna utredningar pågår om penningtvättsarbete

I sitt pressmeddelande försäkrar Swedbank sitt samarbete med de svenska och internationella myndigheter som just nu utreder frågan om Swedbank har följt reglerna angående penningtvättsarbete.
Banken gör också en intern utredning där de går igenom kundrelationerna i Swedbanks verksamheter i Baltikum, hur de hanterat rekommendationer som getts i tidigare utredningar samt hur de arbetar med att följa regelverket kring penningtvättsfrågan.

Externa rådgivare ska hjälpa Swedbank att återskapa förtroende

Swedbank har också gjort andra förändringar för att upprätthålla förtroendet för banken efter den senaste tidens skandaler. Till exempel har de anlitat externa rådgivare i juridiska frågor, däribland advokaten Biörn Riese som rådgivare för styrelsen. Även kommunikationsrådgivaren Kreab har tagits in som stöd i arbetet med att återskapa förtroendet för Swedbanks ledning.