Tryggheten i ett bostadsområde är det viktigaste när man väljer bostad. Upplysta parker och fotbollsplaner där det rör sig många människor kan bidra till ökad trygghet på kvällstid. Foto: Mikhail Gnatkovskiy/shutterstock.com

Privatekonomi

När man väljer framtidens bostad är tryggheten i ett bostadsområde det allra viktigaste. Nästan 50 procent vill flytta om deras bostadsmiljö förändras och blir osäker, skriver SvD Näringsliv.

Tryggheten har blivit den allra viktigaste frågan när man väljer framtidens bostadsadress. I en rapport från Skanska framkommer det att trygghetsfrågan har blivit viktigare än service och kommunikation. 68 procent vill ha ett boende i ett bostadsområde som är tryggt när de tittar tio år framåt i tiden.

Stort behov av nya bostäder i trygg miljö

När det gäller den yngre målgruppen i åldern 18 till 29 år lyfter 72 procent fram tryggheten som den viktigaste faktorn i ett bostadsområde.

Enligt rapporten finns det även ett väldigt stort behov att att det byggs fler bostäder. Under de närmaste sju åren behövs det fler än 600 000 fler lägenheter enligt Boverket.

Grindsamhällen är inget som tilltalar

Bopanelen 2030 från Skanska visar samtidigt att det finns en hel del utmaningar. Av de tillfrågade tror 54 procent att segregationen mellan olika stadsdelar kan öka med de demografiska förändringarna.

Grindsamhällen, bemannade entréer eller kameraövervakning är inte lika populärt. Högst efterfrågan på den typen av bostadssamhälle finns i åldersgrupperna 50 till 65 år. Av dem tycker 20 procent att det borde vara prioriterat.

Finns ingen standardlösning för trygghet i bostadsområden

Skanska Sveriges chef för social hållbarhet, Roba Ghadban, har konstaterat att det inte finns någon generell lösning för trygghet i ett bostadsområde.

Enligt Roba Ghadban är det viktigt att man i varje projekt utgår från de lokala förutsättningarna i varje område. Det finns flera saker som kan bidra till ökad trygghet i ett bostadsområde, som exempelvis en upplyst fotbollsplan, en odlingsplats eller en löpslinga i anslutning till bostadsområdet. Fler personer som vistas ute kan bidra till ökad trygghet och trivsel.

Otrygghet i bostadsområde främsta skälet till flytt

Enligt de tillfrågade är otryggheten i ett bostadsområde det främsta skälet till att man väljer att flytta från sin nuvarande adress. Hela 48 procent av de tillfrågade i Västmanland skulle välja att flytta om deras bostadsområde blir otryggt. I Storstockholm är siffran 47 procent och i Västra Götalands län hela 42 procent.

Efter trygghet i bostadsområdet, som är det absolut viktigaste, kommer service och kommunikationer. 60 procent av de 2 300 tillfrågade framhåller att service och kommunikation kommer att vara avgörande när de ska välja bostad år 2030.