Ung kvinna sitter vid ett bord med en laptop och håller upp ett papper framför sig och ler.I förslaget om slopad uppskovsränta kan du som har sålt din bostad tidigare och betalat in hela eller delar av uppskovet ansöka om uppskov och begära en omprövning av tidigare deklarationer för att få tillbaka det du redan betalat. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden Ekonomi

Från och med 1 januari 2021 slopas uppskovsräntan både på nya uppskov och uppskov som gjordes tidigare. Det betyder att den som har sålt eller säljer en bostad med vinst inte behöver betala ränta på uppskovet och i vissa fall kan man till och med få tillbaka de pengar man tidigare har betalat, skriver Dagens Nyheter.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tillsammans med Liberalerna och Centern kommit överens om att slopa schablonskatten på uppskov 1 januari 2021 när man säljer en bostad med vinst. Eftersom de fyra partierna tillsammans står bakom förslaget innebär det att förslaget har majoritet i riksdagen. Beslut kommer troligtvis att fattas i höst, men eftersom förslaget nu ligger ute på remiss kan det ske vissa justeringar i detaljerna.

2022 är uppskovsräntan borttagen i deklarationen

Slopad uppskovsränta innebär att den ränta man betalar på uppskovet på vinsten när man säljer en bostad tas bort 1 januari 2021. Slopad uppskovsränta gäller för de som redan har uppskov och för de som säljer en bostad med vinst och beviljas uppskov efter 1 januari 2021.
I praktiken innebär det att den som har ett eller flera uppskov före 1 januari i år måste betala uppskovsränta 2021 när de deklarerar för inkomståret 2020. Men från och med 2022 kommer uppskovsräntan att vara borttagen i deklarationen.

Inget uppskovstak fram till och med 30 juni 2020

Så sent som i mars i år röstades regeringens förslag igenom i riksdagen om att höja taket för uppskov från och med 1 juli i år till 3 miljoner kronor. I juni 2016 skickade Finansdepartementet in en promemoria till riksdagen att uppskovstaket skulle slopas under en fyraårsperiod fram till och med den 30 juni 2020.
Slopat uppskovstak innebär att det går att få uppskov på hur höga belopp som helst fram till och med 30 juni i år. Om riksdagen inte fattat beslut om att höja taket för uppskovsbeloppet skulle taket för uppskov återgått till 1 450 000 kronor.

Ansöka om uppskov retroaktivt

Eftersom den slopade uppskovsräntan även gäller på de uppskov som redan existerar finns det möjlighet att få tillbaka pengar på de uppskov som gjorts tidigare.
Om man säljer en bostad i år och gör en vinst på försäljningen kan du ansöka om uppskov helt räntefritt. Om du inte har ett uppskov innan 1 januari 2020 behöver du alltså inte betala någon ränta i år. Om man har sålt en bostad innan 1 januari 2020 och har gjort uppskov på den försäljningen måste man betala uppskovsränta i år.
Om du inte har begärt uppskov för en bostad som du har sålt tidigare kan du ansöka om uppskov i år och få tillbaka den summan som du har betalat i vinstskatt. Det görs genom att man begär en omprövning av tidigare deklarationer.