Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet. Foto: Denny Lorentzon/Vänsterpartiet

Banknyheter Regleringar

Under förra veckan lade Vänsterpartiet fram förslaget om att bankerna ska ges mindre inblick i hur priserna sätts på bolån. Vänsterns målsättning är att minska bolånekostnaderna. Svenska bankföreningen ställer sig kritiska mot förslaget.

Det var måndagen den 13 augusti som Vänsterpartiet lade fram förslaget om att reducera bankernas inflytande när det kommer till prissättningen av bolån. Enligt Jonas Sjöstedt (V) har förslaget växt fram i och med de svenska hushållens höga bolånekostnader och dålig konkurrens.
– Konkurrensen inom bolån fungerar uselt och bankerna tjänar grova pengar. När konkurrensen inte fungerar måste vi ta politiska initiativ, säger partiledare Jonas Sjöstedt till SvD.

Vänstern vill skärpa bolåneräntorna

Jonas Sjöstedt menar vidare att Vänsterpartiet reagerat på bankernas orimliga marginaler under en längre tid. Skulle förslaget få genomslag vill vänstern se att bolånekostnaderna minskar för att istället gå tillbaka till de svenska hushållen.
Förslaget innebär närmare att Vänsterpartiet vill att räntorna som bankerna sätter på bolån ska bindas till räntan som används när bankerna lånar pengar av varandra.

Förslaget avvisas av Svenska Bankföreningen

Vänsterpartiets förslag avvisas av den Svenska Bankföreningen som också motsätter sig Sjöstedts påstående angående bankernas dåliga konkurrens gällande bolån.
Johan Hansing, chefsekonom på Svenska Bankföreningen, menar att enligt en rapport framtagen av Copenhagen Economics i juni ska konkurrensen bland svenska banker fungera bättre än flera andra länder som medverkat i undersökningen.

Ändå har flera svenska storbanker visat på högre marginaler gällande bolån

När Finansinspektionen har undersökt saken har myndigheten kommit fram till att de svenska bankernas marginaler när det kommer till bolån har ökat märkbart. Marginalökningarna överträffar bankernas buffertkrav, information som chefsekonomen Johan Hansing inte ska ha tagit del av.
Sjöstedt menar vidare att i en jämförelse med Finland har storbanken Nordea betydligt högre vinstmarginaler. I Finland har hushållen lägre bolånekostnader och för att göra förslaget till verklig handling hänvisar vänsterledaren till den finska modellen.