husmodeller på staplar av mynt i olika höjdDet råder delade meningar om vart bostadspriserna är på väg, men de flesta bostadsägare tror på stigande priser. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Bostadspriserna kommer att stiga de kommande tre åren, tror bostadsägare i en undersökning som SBAB har gjort. Själva ser SBAB dock indikationer på att priserna kommer att stå stilla ett tag framöver, skriver de i ett pressmeddelande.

SBAB har låtit undersöka vad ett tusental bostadsägare tror om bostadsprisernas utveckling. Deltagarna har fått säga vad de tror kommer att hända med priserna det kommande året och tre år framåt, och motivera varför de tror detta.

Majoriteten tror att bostadspriserna kommer öka

45 procent av de deltagande hushållen tror på stigande bostadspriser det närmaste året. Av dessa tror 12 procent att priserna kommer att gå upp mer än med 5 procent. Stillastående bostadspriser var det 28 procent av hushållen som gissade på. När det gäller sjunkande bostadspriser är det bara 4 procent som gör den bedömningen.
På tre års sikt ser fördelningen någorlunda lika ut. 49 procent tror att bostadspriserna kommer att stiga med upp till 10 procent. De hushåll som tror att bostadspriserna står stilla de tre kommande åren utgör 21 procent. 4 procent tror på en större prisnedgång och 1 procent på en mindre.
Siffrorna ser ungefär likadana ut som de gjorde under SBAB:s mätning i augusti. Då trodde 43 procent på stigande priser, 30 procent på stillastående priser och 7 procent på sjunkande priser på ett års sikt.

SBAB ser andra avgörande faktorer

Det främsta skälet till att flest tror på stigande bostadspriser är att det är hög efterfrågan. Det menar SBAB:s chefsekonom Robert Boije. Men SBAB själva har inte en lika optimistisk prognos som bostadsägarna.
– I SBAB:s senaste prognos spår vi stillastående bopriser de kommande tre åren till följd av svagt stigande låneräntor som precis balanseras av en svag ökning i hushållens disponibla inkomster.
De som tror på fallande bostadspriser skulle kunna peka på ökade räntor som hårdare kreditvillkor som påverkande faktorer.

Bostadsägare är mer optimistiska än andra hushållsgrupper

Synen på bostadsmarknadens prisutveckling är oberoende av ålder, kön och bostadsort. Däremot finns en viss skillnad mellan hushållsgrupper, om man tittar på undersökningar av dem som exempelvis hyr sin bostad och går på visningar.
Bostadsägarna tenderar att vara mer optimistiska och mindre oroliga för ökade boräntor än andra hushållsgrupper, enligt Robert Boije.

Evelina Grenehed
Evelina Grenehed Ekonomiskribent