Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. Foto: Pressbild/Finansinspektionen

Banknyheter Bolån

Finansinspektionen publicerar en promemoria, som begränsar flera nya bolåneaktörer. Syftet är att öka säkerheten på Sveriges finansmarknad, och framför allt en aktör drabbas.

Till följd av flertalet bolåneutmanare vässar Finansinspektionen sitt regelverk. I en nypublicerad promemoria fastställer man att ökad konkurrens på bolånemarknaden är positivt, men att utvecklingen måste ske kontrollerat.
– Annars är det här en affärsidé som är farlig för konsumenten och farlig för svensk ekonomi, kommenterade FI:s generaldirektör Erik Thedéen under sommaren till Svenska Dagbladet, i en diskussion kring samma ämne.

Reglerna fastställer minsta tillåtna löptid till sju år

Myndigheten slår nu fast att löptiden inte får undergå sju år. Inget bolåneinstitut får därmed utgå från en snabbare återbetalning i sin affärsplan.
Skulle marknaden drastiskt förändras tvingas löptiden förlängas desto mer för att ge låntagarna en likvärdig chans att betala tillbaka.

Finansinspektionen kan hindra Enkla specifikt

Enklas flaggskepp var en ränta på 0,95 procent för alla låntagare bunden på tre år. Försiktiga var de att berätta var att räntan efter det plötsligt fördubblades.
Sättet att komma runt det var att lägga fram det som att det var låntagarens val huruvida de ville slutbetala bolånet efter tre år eller inte. Finansinspektionen var dock skeptiska till modellen.
– Ett beslut att lösa lånet ska vara en möjlighet för låntagaren, inte ett tvång, skriver myndigheten i sin PM.

Kapitalindrivning svårare än väntat

Enkla sågs vid lanseringen som ett stjärnskott, men jublet har sakta tystnat. Det första försöket att driva in kapital under våren gick inte som långivaren hade tänkt.
Erbjudandet gavs till ett flertal svenska fonder, där en miljard efterfrågades i investeringar. Spiltan, Sjunde AP-fonden samt Lannebo Fonder valde alla att avstå. En anledning branschen spekulerade i var den låga utlovade avkastningen.
Möjligheten för Enkla att hitta investerare ser till följd av motgångarna nu mörkare ut än tidigare. Bolaget rapporteras ha vänt sig till utländska investerare efter misslyckandet med de svenska.