Hand håller upp träkub med pil bredvid kuber med bild av ett hus och procenttecken mot gul bakgrund.Jämfört med i våras är det nu färre bostadsägare som tror att priserna kommer stiga under de kommande 12 månaderna. Det visar Nordeas Boendebarometer. Foto: SergeiShimanovich/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Nordea har nyligen presenterat resultatet av sin senaste mätning i Boendebarometern, och det visar sig att synen på bostadsmarknaden har dämpats rejält sedan i våras. Färre tror på stigande priser, medan fler räknar med att priserna kommer stå stilla eller till och med sjunka framöver.

När Nordea tog pulsen på landets bostadsägare i våras trodde hela 67 procent på stigande priser, men enligt nya siffror har synen på bostadsmarknaden dämpats rätt rejält. Nu är det bara 45 procent som tror att priserna kommer öka under de kommande 12 månaderna, medan andelen bostadsägare som tror på stillastående eller sjunkande priser har ökat jämfört med i våras.

Hushållen börjar lägga pengar på annat än sitt boende

Enligt Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea, ser det ut som att bostadsmarknaden har äntrat en lugnare fas med svagare prisutveckling som följd. Hon menar att det lättare pandemiläget kan ha med saken att göra och att hushållen har börjat lägga pengar på annat än sitt boende. En annan faktor kan vara att amorteringskravet har börjat gälla igen.

Fler bostadsägare tror också att boräntorna kommer stiga.

– Vi har vant oss vid låga räntor, men stigande inflation kan göra att de stiger. Bolåntagare bör därför överväga att binda åtminstone delar av sina boräntor, säger Ingela Gabrielsson i ett pressmeddelande.

Svårt för unga att köpa en egen bostad

Boendebarometern visar även att det framför allt är unga vuxna mellan 18 och 29 år som upplever stora svårigheter på bostadsmarknaden. Många uppger att de hindras av höga bostadspriser, krav på kontantinsats och dåligt bostadsutbud.

Lite mer än hälften av landets bostadsägare tycker att det är orimligt att man som förälder ska behöva hjälpa sina barn med finansieringen av den första egna bostaden, medan fyra av tio tycker att det känns rimligt.