minihus står på papper bredvid en miniräknareEnligt experterna är det viktigt att fortsätta pruta och omförhandla bolånen trots fortsatt låga räntor. Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

Bolån

Det ser ut som att Riksbanken kommer behålla nollräntan de kommande tre åren, vilket tyder på att även boräntorna kommer vara fortsatt låga en tid framöver. Men trots rekordlåga räntor uppmanar experterna alla som har bolån eller ska jämföra och ansöka om lånelöfte att fortsätta pruta och omförhandla. Det skriver SvD Näringsliv.

Nollräntan kommer enligt Riksbankens beräkningar att hålla sig kvar fram till 2024, det vill säga i cirka tre år till. Enligt Annika Creutzer, privatekonomisk expert, innebär beskedet att vi förmodligen även kan räkna med fortsatt låga boräntor framöver.

Håll koll på bolånen och fortsätt pruta

Boverkets analytiker Tor Borg menar att man inte behöver ha bråttom med att binda boräntan, men att det kan vara en god idé att se över detta om ungefär ett år. Den rörliga räntan har tidigare varit det mest fördelaktiga alternativet, men i dagsläget är vissa bundna räntor lägre.

Experterna är eniga om att det trots fortsatt låga räntor är viktigt att pruta och omförhandla sina bolån. Precis som Tor Borg påpekar kan bankerna ibland ge ränterabatter som sedan försvinner, och det måste man hålla koll på själv. Tor Borg tipsar därför om regelbundna genomgångar av bolånen.

Ökning av kunder med bundna bolån

SBAB har noterat att antalet kunder som väljer att binda bolånen blir allt fler. SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann tror inte det är på grund av oro inför framtiden, utan att det snarare handlar om de låga priserna på bundna treårsräntor i kombination med ett större intresse av att veta hur mycket man ska betala varje månad.

Fler går från rörlig till bunden ränta

För ungefär ett år sedan valde 70 procent av SBAB:s kunder att binda räntan på tre månader. Nu ligger siffran på 60 procent, vilket innebär att fler har gått från rörlig till bunden ränta. Claudia Wörmann menar att ett större behov av trygghet delvis kan ligga bakom utvecklingen. Pandemin och dess följder har skapat stor osäkerhet när det gäller ekonomi och inkomster, och då griper många efter alternativ som är mer förutsägbara.

Enligt Claudia Wörmann kan det vara bra att se över sin ekonomiska smärtgräns om räntorna, även om det är osannolikt, skulle stiga.