En bild på bostäder och Swedbanks privatekonom Arturo ArquesSwedbanks privatekonom, Arturo Arques. Foto: Pressbild/Swedbank

Banknyheter Räntor

Den ostadiga ekonomiska situationen sätter bostadsmarknaden i svajning. Bankerna tycks osäkra på vad den bästa åtgärden är, men lyckligtvis tycks hushållen förberedda på det värsta.

Det osäkra läget på finansmarknaden får storbankerna att skicka blandade signaler. Budskapen ändras ofta och snabbt, och räntorna på bolånen följer därefter.

Tidigare besked från Handelsbanken var att man inte hade någon reaktion bestämd i förhållande till Riksbankens agerande. Enbart någon vecka senare höjs bolåneräntorna – få av bankerna tycks ha en långsiktig plan.

Bankernas beslutsångest kring bolåneräntor

Det är i samband med Riksbankens besked att höja reporäntan som svaren kommit. När reporäntan höjs kostar det mer för bankerna att låna ut pengar, en så kallad upplåningskostnad. 

För att kompensera för det höjer storbankerna sina bolåneräntor. Handelsbanken har höjt tre av sina listräntor för första gången sedan sommaren 2017.

Även Swedbank, SBAB och Länsförsäkringar har uppgivit att de tänkt följa samma modell och höja sina bolåneräntor. 

Räntehöjningarna verkar lätt små, men ha i åtanke att de får stor effekt när det rör sig om bolån. I fallet för Swedbanks låntagare kan årskostnaden öka med cirka 6 000 kronor.

Försiktig optimism för hushållens ekonomi

Trots de ökade utgifter som en en räntehöjning innebär verkar det inte oroa hushållen. Enligt en undersökning från Swedbank har 70 procent av Sveriges hushåll anser sig veta ungefär hur mycket boendekostnaderna kommer att öka.

– De flesta hushåll verkar ha bra koll på sin boendekostnad. I kombination med att majoriteten av de som äger sitt boende lägger mindre än en tredjedel på boendet finns det marginaler för en framtida räntehöjning, säger Swedbanks privatekonom Arturo Arques.

Viktigt att ha i åtanke är dock att som bostadsägare är det mer än den egna ekonomin som spelar roll. Även bostadsrättsföreningens skulder spelar stor roll.

Höjs reporäntan höjs nämligen bostadsrättsföreningens avgifter, vilket i sig tur höjer medlemmarnas boendekostnader. I värsta fall kan medlemmarna bli borgenärer för bostadsförmedlingens omfattande skuld.