Kollage Mats Persson från Liberalerna, ett miniatyrhus i trä och en hand som skriver på ett kontrakt.Liberalerna anser att det skärpta amorteringskravet gör det svårt för många att komma in på bostadsmarknaden. Nu vill partiet slopa kravet och öppnar upp för diskussioner över blockgränserna. Foto: Press/Liberalerna och NaruFoto/Shutterstock.com

bolån Regleringar

Liberalerna är öppna för nya samtal över blockgränsen för att slopa det skärpta amorteringskravet. Bostadskrisen förvärras och Liberalerna vill att det ska bli lättare att komma in på bostadsmarknaden, skriver Dagens Nyheter.

Bostadssituationen har förvärrats på grund av det skärpta amorteringskravet anser Liberalerna. Nu vill Liberalerna ha nya bostadspolitiska samtal som sträcker sig över blockgränserna. Bostadsbyggande har sjunkit och nu har Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson, Mats Persson, skrivit till bostadsminister Per Bolund och begärt att föra samtal över blockgränserna.

Vill ändra reglerna och underlätta bostadsköpen

Syftet med samtalen är att öppna upp bostadsmarknaden och att politiken sätter långsiktiga spelregler som underlättar bostadsköp och att komma in på bostadsmarknaden. Därför vill Liberalerna att det skärpta amorteringskravet som infördes i mars 2018 slopas helt. Vidare kan Liberalerna öppna för andra förslag.

Utöver slopat amorteringskrav har frågan kring bolånetaket med 15 procent i kontantinsats vid bostadsköp ifrågasatts.

Vill inte införa särregler för förstagångsköpare

I en tidigare intervju med DN visade Per Bolund intresse för förmånliga statliga bolån till förstagångsköpare som finns i till exempel Storbritannien och Finland. Dock är det inte den typen av särregler som Liberalerna vill se i första hand. 

– Vi är beredda att diskutera alla förslag, men ett sådant förslag menar vi är otillräckligt. Det löser inte problemet, säger Mats Persson.

Äldre och ensamstående väldigt utsatta med dagens kreditrestriktioner

Vidare lyfter Mats Persson fram andra grupper som har svårt att klara de kreditrestriktioner som införts under de senaste åren på grund av bolånetaket, det skärpta amorteringskravet och höjda riskviktsgolv för bolån. Sammantaget gör de bolånen dyrare.

De som drabbas mest av de regler som finns i dag är äldre och de som blir ensamstående vid skilsmässa. Liberalerna vill hitta regler som passar för alla. Åtgärderna behöver genomföras inom en snar framtid, och de hoppas få igång samtal redan nu under hösten.

Alexandra Stenvall
Alexandra Stenvall Ekonomiskribent