man och kvinna håller penningpåse och husmodell mot varandraNordea beräknar fortsatt låga bostadsräntor framöver, vilket tillsammans med lättnad på arbetsmarknaden talar för stigande bostadspriser. Foto: Watchara Ritjan/Shutterstock.com

Räntor

Enligt Nordeas prognoser kommer de låga bostadsräntorna fortsätta i samma spår ett bra tag framöver, och kanske sjunka ännu lite till på grund av hård konkurrens mellan bolåneinstituten. Tillsammans med en allt ljusare arbetsmarknad kan det innebära att bostadspriserna stiger ytterligare.

Coronapandemin har haft stor påverkan på ekonomin, i Sverige och i världen. Just nu pågår återhämtning på flera olika plan, och i Sverige är framför allt produktionen inom export och industri i stort sett tillbaka på ”normala” nivåer igen. Även om privatkonsumenter har en längre väg att gå, verkar hushållen i Sverige överlag ha en positiv syn på investeringar inför framtiden.

Det märks inte minst på bostadsmarknaden där både försäljningssiffror och bostadspriser slår nya rekord. I september såg man att villapriserna i Stockholm ökade med 13 procent (i riket med 8,9 procent) i jämförelse med motsvarande period 2019. Enligt Nordea är det en oväntat stark uppgång, särskilt med tanke på krisen på arbetsmarknaden under våren.

Låga räntor och ljuspunkter på arbetsmarknaden

Nordea menar att det finns flera förklaringar bakom de stigande bostadspriserna, men att det framför allt är två faktorer som påverkar. Dels är det boräntan, som spås vara fortsatt låg ett bra tag framöver, men även hushållens disponibla inkomster. När det gäller det senare ser man allt fler ljuspunkter. I september började arbetslösheten gå ner i alla svenska län, och enligt ny statistik har den nedåtgående trenden fortsatt in i oktober. Man har även sett att fler jobb finns tillgängliga att söka.

Räntorna kan fortsätta nedåt

Enligt Nordeas boränteprognos kan räntorna, framför allt de med längre löptider, komma att sjunka ytterligare på grund av konkurrensen som råder mellan de olika bolåneinstituten på marknaden.  Och lägre räntor kan göra en redan het bostadsmarknad ännu lite hetare.

Fortfarande risk för bakslag

Men precis som Nordea påpekar är det viktigt att inte ta ut några segrar i förskott, trots att ekonomin visat tecken på starkare återhämtning än vad många nog vågat hoppas på. Coronapandemin är långt ifrån över, och riskerna för bakslag på arbetsmarknaden är fortfarande stora.

Helena Darlöf
Helena Darlöf Ekonomiskribent