Storbanken Nordea sänker sina boräntor. Foto: Vytautas Kielaitis/Shutterstock

Banknyheter Räntor

Nordea sänker sina boräntor. Storbanken vill vara med och konkurrera även med de långtidsbundna räntorna inför Riksbankens eventuella räntehöjning. Nu reduceras räntan på flera boräntealternativ.

Det var under måndagen som Nordea meddelade om ytterligare räntesänkningar. Ränteminskningen införs på flera boräntealternativ och är en förberedande insats inför Riksbankens eventuella räntehöjning.

Räntan har minskat på sex bolånealternativ

Nordea meddelade i ett pressmeddelande att ränteminskningen omfattar fyra långa och bundna bolån. Boräntorna som omfattas av löptider på ett, två eller tre år kommer att sänkas till 1,99 procent.

Det innebär ränteminskningar på 0.03, 0,04 och 0,05 procentenheter.
Boräntan med en löptid på fem år kommer att sänkas med 0,02 procentenheter ned till 2,29 procent.

Nordea vill ge sina kunder ett konkurrenskraftigt erbjudande

Nordeas bolånechef, Michael Skytt, menar att anledningen till räntesänkningarna grundar sig i att Nordea vill ge sina kunder konkurrenskraftiga erbjudanden. Att räntesänkningarna omfattar lånen med längre löptid beror på Riksbankens eventuella räntehöjning av reporäntan som vid verkställande kommer att höjas i långsam takt.

Michael Skytt menar vidare att räntesänkningen på de fyra långa och bundna boräntealternativen bara är en fortsättning på ränteminskningen man tidigare genomfört på ytterligare två bundna alternativ.

Riksbankens räntehöjning närmar sig

Riksbanken har den senaste tiden och vid flera tillfällen informerat om att den väntade räntehöjningen kommer allt närmare. De senaste prognoserna visar att räntehöjningen kan komma antingen under december i år eller i februari nästkommande år.

Enligt Skytt bedömer Nordea att det i nuläget är en bra tidpunkt för kunderna med rörlig ränta att överväga alternativet att binda sina boräntor.

I samband med Nordeas minskade boräntor kan det vara värt att nämna att bankerna tjänar mer ju fler kunder de får, samtidigt som den rörliga räntan har varit lägre sett till historien. Hur de framtida räntorna kommer att se ut återstår att se.