Kollage gul villa och Robert Boije, chefsekonom SBAB.SBAB:s chefsekonom Robert Boije tror att svenska hushålla kan räkna med låga boräntor under en längre tid framöver. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com och Press/SBAB

Bolån Räntor

Coronavirusets utbrott fortsätter och påverkar både den svenska och globala ekonomin på många olika sätt, men hushållen kan vara lugna. Robert Boije, chefsekonom på SBAB, tror att boräntorna kommer att ligga kvar på samma nivå eller att de till och med kan sänkas. Det skriver SvD Näringsliv i en serie där bedömare ger privatekonomiska råd.

Utbrottet av coronaviruset fortsätter och påverkar hela den globala ekonomin. Den amerikanska centralbanken genomförde alldeles nyligen en räntesänkning på 0,5 procentenheter, vilket var helt oväntat.

Riksbanken kommer inte att sänka räntan

SBAB:s chefsekonom, Robert Boije, tror inte att den svenska Riksbanken kommer att sänkan ränta i närtid. Han tror snarare att den som kommer att agera först är finansminister Magdalena Andersson.

Enligt Robert Boije ska det mycket till innan Riksbanken sänker reporäntan efter att de alldeles nyligen höjde den. Även om det var väldigt uppenbart att vi redan innan coronaviruset var på väg mot en lågkonjunktur.

Andra finansiella åtgärder innan räntesänkning

Det mest troliga enligt Robert Boije är att om virusets effekter i ekonomin blir temporära kommer de finanspolitiska åtgärderna från regeringen fokusera på annat som mer genom statsbidrag bidra med mer pengar till kommunerna och eventuella korttidsarbete.

Men en räntesänkning ska inte uteslutas. Om viruset eskalerar och effekten blir mer bestående borde Riksbanken se över en sänkning av reporäntan och överväga att förlänga köpen av statsobligationer.

Hushållen borde kunna räkna med låga boräntor

Hushållen borde kunna räkna med stillastående boräntor eller att de rörliga boräntorna sänks. Men om läget skulle förändras och bli mycket sämre på de finansiella marknaderna, samt om banker och institut får svårt att låna pengar, kan rikspremierna stiga, och med det även räntorna.

När det gäller att binda boräntorna och hushållens ekonomi är det marginalerna i det enskilda hushållets ekonomi som är viktigast när man gör den bedömningen. Som det ser ut nu tyder det mesta på att både de rörliga och bundna räntorna kommer att vara mycket låga även i fortsättningen.

Det bästa hushållen kan göra nu om de är oroliga för sin privatekonomi är att säkerställa att de har sparat undan pengar till en buffert.