händer håller pengasedlar mot sommarhimmel. Stefan Ingves, riksbankschefRiksbanken höjde räntan som planerat, men alla i direktionen var inte överens med riksbankschef Stefan Ingves om att det var det rätta att göra. Foto: connel/Shutterstock.com och Pressbild/Riksbanken

Räntor

I dag meddelade Riksbanken att de höjer reporäntan till noll procent. Ett väntat besked, enligt experterna, men varken de eller Riksbankens direktion är eniga om att höjningen var rätt beslut. För bolånekunder kan det vara klokt att fortfarande avvakta lite med att binda boräntan, skriver SvD Näringsliv.

Riksbanken har beslutat att höja räntan till noll procent. Det meddelar de i ett pressmeddelande från tidigare i morse. Inflationen har legat nära målet på 2 procent under ett par år, och Riksbanken anser därför att förutsättningarna är goda för att den ska fortsätta ligga på en bra nivå.

Riksbanken står därmed fast vid sitt besked från oktober, och menar att räntan kommer att få ligga kvar på noll procent under några år framåt. Däremot säger Riksbanken också att penningpolitiken kan behöva anpassas ifall utsikterna för konjunktur och inflation skulle förändras.

Det var inte heller alla i direktionen som var enliga om att höja räntan. Vice riksbankscheferna Per Jansson och Anna Breman reserverade sig nämligen från detta.

Höjningen väntad, men experterna är oeniga om beslutet

Christina Nyman är chefsekonom på Handelsbanken och har tidigare arbetat på Riksbanken. Hon menar att höjningen var väntad, men tycker att argumentationen till beslutet tycks tveksam. Hon delar vice riksbankschefernas osäkerhet på om inflationstrycket verkligen räcker för att höjningen ska vara motiverad.

– Inflationsutsikterna är inte starka nog för en räntehöjning. Höjningen skapar osäkerhet om vad som ligger till grund till beslutet, om nollränta har ett egenvärde.

Enligt Swedbanks tf chefsekonom Andreas Wallström behöver minusräntans tid inte vara över, utan möjligheten finns att ytterligare ledamöter byter åsikt och röstar för att sänka räntan framöver. Men Frida Bratt, som är sparekonom på Nordnet, tror att Riksbanken kommer att låta räntan ligga kvar på noll och följa ekonomins utveckling framöver.

Sparekonom: Bind inte boräntan direkt

Hur påverkar då detta boräntan för bolånekunder? Frida Bratt tycker inte att hushållen ska binda räntan på en gång, även om bankerna säkert kommer att höja räntorna efter detta besked.

– Man ska ha i åtanke att minusräntan varit en kostnad för bankerna och att den här höjningen faktiskt blir en lättnad för dem.