Ungt par bär in en flyttkartong tillsammans i deras nya bostad.Sänkt kalkylränta gör det lättare för unga bostadsköpare att komma in på bostadsmarknaden. Foto: Solis Images/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

För att göra det lättare för unga att komma in på bostadsmarknaden har Skandia höjt lånetaket och SBAB har planer på att göra samma sak. Enligt bostadsexperter är det ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt, skriver SvD Näringsliv.

Skandia sänkte förra veckan sin kalkylränta med 1 procent, från 7,5 procent till 6,5 procent. Nu vill den statliga banken SBAB följa Skandias exempel och göra samma sak.

Stor skillnad på kalkylräntan och bankernas räntor

En sänkt kalkylränta innebär rent konkret att bankerna sänker sin ”kvar att leva på”-kalkyl med en lite lägre högsta bolåneränta som kunden måste kunna betala om det skulle ske en räntehöjning.

De flesta bankerna räknar med att kunderna ska kunna betala en ränta på 7 till 8 procent när de stresstestar hushållets ekonomi. Samtidigt ligger den verkliga boräntan på cirka 1,5 procent, vilket är mycket lägre än bankernas kalkylräntor.

Förändrat ränteläge öppnar för lägre kalkylränta

Enligt SBAB:s vd, Klas Danielsson, har de sedan en tid analyserat och arbetat med att ompröva kalkylräntan. Det förändrade ränteläget med väldigt låga räntor gör att SBAB med största sannolikhet kommer att sänka kalkylräntan. SBAB har som ambition att fatta beslut om sänkt kalkylränta inom kort.

Om du har ett lån på 2 miljoner kronor och bankerna räknar med en kalkylränta på 8 procent innebär det att bostadsköparen ska betala 13 000 kronor i månaden i ränta, före ränteavdrag. Därefter ska det finnas pengar över för att täcka amortering och andra levnadskostnader.

Skulle kalkylräntan sänkas från 8 procent till 6 procent skulle det innebära en sänkning med 3 000 kronor på ett bostadslån på 2 miljoner kronor. Om kalkylräntan sänks till 3 procent skulle samma lån kosta 5 000 kronor i ränta.

Sänkt kalkylränta gör att fler kan komma in på bostadsmarknaden

Malmö universitets bostadsforskare, Martin Grander, anser att det är bra att bankerna sänker kalkylräntan eftersom det påverkar väldigt många som vill in på bostadsmarknaden, framför allt unga personer. Kombinationen av bolånetak, amorteringskrav och kalkylräntor gör det svårt för många att komma in på bostadsmarknaden.

Men att sänka räntan till 6 procent räcker inte; det ger bara en marginell effekt.