Miniatyrhus bredvid mynthög med mynt som faller ovanifrån.Under 2023 och 2024 faller bostadspriserna med fyra respektive tre procent, enligt SBAB:s prognoser. Foto: Watchara Ritjan/Shutterstock.com

Ekonomi

Om du går i tankarna på att sälja din bostad bör du nog göra slag i saken senast nästa år för att få ut så mycket som möjligt av försäljningen. Enligt SBAB:s prognos kommer vi se fortsatta prisökningar även under 2022, men sedan väntas nedgångar under 2023 och 2024 till följd av faktorer som svagare BNP-tillväxt och stigande boräntor.

SBAB:s summering av 2021 är att Sveriges ekonomiska återhämtning har gått snabbare än väntat, särskilt om man jämför med andra europeiska länder. BNP-tillväxten väntas ligga på 4,4 procent, där det framför allt är hushållens konsumtion och investeringarna från näringslivet som ligger bakom uppgången.

God tillväxt även nästa år, men det finns orosmoln

Men tillväxten hade så klart kunnat vara högre, och arbetslösheten lägre, utan alla problem med pandemirelaterade ”flaskhalsar” som till exempel har hämmat exporterna. Enligt SBAB:s chefsekonom Robert Boije ser man en bra tillväxt även under 2022, men samtidigt utgör den ökande smittspridningen i flera länder ett orosmoln.

– Pandemin är uppenbart långt ifrån över, konstaterar han i ett pressmeddelande.

Ökad inflation och högre boräntor i sikte

Dessa flaskhalsar håller alltså tillbaka BNP-tillväxten och bidrar även till ökad inflation och stigande boräntor. Enligt SBAB kommer bostadspriserna förmodligen fortsätta öka även under 2022, men under 2023 och 2024 väntas nedgångar på fyra respektive tre procent.

Robert Boije berättar att de i slutet av 2024 väntar sig en boprisnivå på cirka 5 procent under den nivå vi ser i dag. Han tillägger att det alltså inte handlar om några dramatiska prisfall.

Bostadsinvesteringarna har nått sitt tak

Som en följd av svagare BNP-tillväxt, stigande räntor och dämpad prisutveckling förväntas bostadsinvesteringarna att falla under de kommande åren. Enligt Robert Boije är eventuell cementbrist ytterligare en del av riskbilden.

I år beräknas det totala antalet påbörjade bostäder uppgå till cirka 57 000, men mellan 2022 och 2024 väntas en minskning med 6 000 till 7 000 bostäder varje år.