familj vid flyttbil med kartongerBostadsägare i Sverige har fått ett annat sätt att se på sin bostadssituation under pandemin. Enligt Nordeas Boendebarometer har till exempel behovet och intresset av att flytta ökat markant. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Nordeas Boendebarometer visar på ökat flyttsug och större optimism gällande bostadspriserna. En av fem bostadsägare säger sig ha fått en ny syn på sin bostadssituation till följd av pandemins effekter, och en av tre vill flytta – helst till något större. Men det finns så klart även de som upplever hinder, skriver Nordea i ett pressmeddelande.

På uppdrag av Nordea genomförde Kantar Sifo under perioden 16–26 februari 2021 en undersökning om hur bostadsägare i Sverige ser på sin boendesituation. I undersökningen deltog personer i åldrarna 18 till 65, och urvalet är riksrepresentativt gällande ålder, kön och region.

Det visar sig att cirka en av fem tycker sig ha fått en annan syn på sitt boende på grund av pandemins effekter. En av tre bostadsägare uppger att de skulle vilja flytta, gärna till något större, och nästan en fjärdedel av de tillfrågade har behov av att inreda ett särskilt arbetsrum. Trycket på naturnära bostäder är högt, och intresset för att renovera är större än någonsin.

Fler tror på stigande bostadspriser

Undersökningen visar även att det råder större optimism gällande bostadspriser och boendekostnader jämfört med i höstas. 67 procent tror att priserna kommer öka under året, vilket kan jämföras med 47 procent under hösten 2020. Det verkar även vara färre som anser sig ha svårt att betala sina boendekostnader på grund av pandemin. Bland unga har andelen halverats till en av tio.

Ingela Gabrielsson konstaterar att pandemins effekter på hushållens bostadsekonomi har börjat mattas av.

Minskad oro för stigande boräntor

I höstas trodde 28 procent på stigande bostadsräntor, men oron har minskat sedan dess och nu ligger siffrorna på 19 procent. Enligt Ingela Gabrielsson är det dock viktigt att tänka på att de kan gå upp igen vid tecken på inflation, och att man därför med fördel kan börja räkna på hur hushållsekonomin skulle stå pall.

Många unga hindras av höga bostadspriser

Det finns så klart även de som upplever hinder på bostadsmarknaden. För unga vuxna, personer mellan 18 och 29 år, är det framför allt de höga priserna som sätter stopp för en flytt.

– Unga är betydligt mer sårbara på bostadsmarknaden. Många har inte helt etablerat sig på arbetsmarknaden och den fortsatt snabba prisökningen i kombination med pandemin har försvårat det ytterligare för en redan utsatt grupp, säger Ingela Gabrielsson i ett pressmeddelande.