Bolån Bostadsmarknaden

En ny undersökning visar att unga bostadsägare amorterar mest. Skönt för många att höra – en majoritet av väljarkåren vill hjälpa dem att lämna boet.

Flera förändringar har skett på Sveriges bostadsmarknad de senaste åren. Bostadspriser har skjutit i höjden och nya amorteringskrav sänker storleken på hushållens kommande lån.
Hur mycket hushållen väljer att amortera på sina lån varierar. Oavsett orsak står dock en sak klar: yngre åldersgrupper är de som amorterar mest.

Yngre är de som amorterar mest på sina bolån

En undersökning gjord av Novus på uppdrag av Svea Ekonomi visar att de som amorterar flitigast är åldersgruppen 18-29. Minst entusiasm återfanns bland den äldsta åldersgruppen 65-79.

Storstadsbor tenderade att vara mer motvilliga än boende i övriga landet. Boende i Stockholm lyckades sänka den totala delen svenskar som aktivt amorterar med hela fem procentenheter.

Ökande bostadspriser och nya amorteringskrav

Yngre bostadsägare kom nyligen in i matchen; för dem är bostadsmarknadens läge normalt. För dem som investerade i sina bostäder för tio år sedan har dock bostadspriserna öka landet över.

I storstadsområden, där låntagarna generellt är motvilliga att amortera, har priserna ökat drastiskt. I centrala Stockholm har priserna exempelvis dubblerats över en tioårsperiod, enligt Svensk Mäklarstatistik.

Många vill stötta ungas egna boenden

För många ses den första egna bostaden som klivet ut i vuxenlivet. Med rådande situation rörande bostadsbrist och dyra bostäder, är det dock många som stöttar de ivrigt amorterande ungdomarna.
En nyligen publicerad Novus-undersökning visade att 73 procent av befolkningen skulle stå bakom ett subventionerat bosparande för unga. Liknande program har förekommit i andra nordiska länder och underlättat för dem att hitta eget boende.