Nybyggda lägenheter i Hammarby sjöstad och en lyftkran i bakgrunden.Några av orsakerna till att inflyttningen i Stockholmsregionen minskar är bland annat kreditrestriktionerna och det skärpta amorteringskravet. Foto: Igor Grochev/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden Privatekonomi

Kreditrestriktionerna har gjort att bostadsbyggandet rasat, vilket bland annat har påverkat inflyttningen till Stockholmsregionen från övriga Sverige. Enligt ett pressmeddelande från Veidekke är det framför allt yngre personer och de som befinner sig i familjebildande ålder som väljer bort Stockholmsregionen.

Bostadsbyggandet har rasat på grund av de senaste årens kreditrestriktioner. Det har även lett till att BNP-tillväxten har minskat med cirka 1 procent i hela riket. Stockholmsregionen är den region som drabbats mest – nettoinflyttningen har sjunkit för första gången på över 20 år.

Kreditrestriktionerna har minskat BNP-tillväxten

Bygg- och fastighetsbolaget Veidekkes senaste marknadsrapport visar att de införda kreditrestriktionerna har sänkt BNP-tillväxten med cirka 1 procentenhet. Av dessa står cirka 0,5 procent för minskad byggaktivitet och cirka 0,5 procent är en följd av att konsumtionen minskat och sparandet ökat.
Rapporten har tagits fram av Veidekke Sveriges kommersiella direktör, Lennart Weiss, och Stefan Attefall, före detta bostadsminister. Enligt rapporten har antalet påbörjade bostäder minskat med 27 procent i hela riket sedan toppen 2017. Rapporten och prognoserna visar att minskningen av påbörjade bostäder kommer att fortsätta att minska mot minus cirka 40 procent under 2020.

Yngre hushåll står för störst utflyttning

Enligt Lennart Weiss är det de senaste årens kreditrestriktioner som har påverkat regionernas tillväxt, men värst är det i Stockholm. Unga hushåll tvingas att flytta till andra orter utanför Stockholmsregionen. Eftersom Stockholm har en mycket stark arbetsmarknad är det anmärkningsvärt att det har ett negativt inflyttningsnetto.
Det är framför allt yngre hushåll som flyttar från Stockholm. I åldern 20 till 34 år är det 70 procent som flyttar från Stockholm. Om man lägger till personer i åldern 35 till 39 år är det hela 84 procent som flyttar från Stockholm.

Hyresrätter är ingen lösning på problemet

Att bygga fler hyresrätter är ingen lösning på problemet. Hyresrätter kan inte kompensera bortfallet för villor och bostadsrätter. Veidekkes analyser visar att efterfrågan på nya dyra hyresrätter är tunn.
Rapporten visar även att den nya kreditmarknaden, skärpta amorteringskrav och kraven på eget kapital är på väg att förändra branschen.

Alexandra Stenvall
Alexandra Stenvall Ekonomiskribent