Danske Banks i skrift på fasadBolån med lång bindningstid är väldigt vanligt utomlands. Nu lanserar Danske Bank ett bolån med 30-årig bindningstid. Foto: Ingrid Pakats/Shutterstock.com

Bolån

Danske Bank lanserar bolån med en bindningstid på 30 år. Lånet har en dyrare ränta men kunderna kan låna betydligt mer skriver SvD Näringsliv.

Rörlig ränta på bolån är fortfarande det vanligaste alternativet, och de som väljer att binda räntan gör det oftast i 3 eller 5 år. Men nu kommer det att finnas ett nytt alternativ. Danske Bank lanserar ett bolån med en bindningstid på 30 år. Räntan blir visserligen högre, men det ger fler möjligheten att låna pengar för att köpa sin första bostad.

Bolån med långa bindningstider är vanligt utomlands

Danske Banks Sverigechef, Johanna Norberg, har konstaterat att det är mycket vanligare med långa bindningstider på bolån utomlands. Även i Danmark är det vanligt att binda räntan under en mycket längre tidsperiod.

Räntan på ett bolån med en bindningstid på 30 år blir 2,89 procent. Det kan jämföras med Danske Banks rörliga ränta som ligger på 1,19 procent och räntan med fem års bindningstid som ligger på 1,76 procent.

De som kommer lockas av upplägget är enligt Johanna Norberg förstagångsköpare och privatpersoner som vill ha maximal trygghet.

Överger kalkylräntan på 7 procent

De flesta banker kräver i dag att bolånetagare ska kunna betala en ränta på 7 procent, om räntan skulle gå upp. Om kunderna ges möjligheten att binda räntan på 30 år behöver banken inte ha en högre kalkylränta. Det ger även kunderna möjligheten att låna mer pengar.

Med den nya lånemodellen räknar Danske Bank med att kunderna ska kunna låna 10 till 20 procent mer. En familj som i dag får låna 5 miljoner skulle, med den nya modellen, kunna låna upp till 6 miljoner beroende på hushållsinkomst och andra faktorer.

Danske Bank har även avskaffat den så kallade ränteskillnadsersättningen för lånet. Det betyder att det är helt riskfritt för kunden att binda sitt bolån på 30 år.

Vill växa på den svenska bolånemarknaden

Danske Bank har informerat Finansinspektionen om att de kommer att ta bort kalkylräntan, och de har inte några invändningar mot det. Bolån med en bindningstid på 30 år kommer i första hand att lanseras till bankens befintliga kunder. Under nästa år är målet att kunna lansera det bredare.

Danske Bank har en marknadsandel på 4 procent i Sverige, men ambitionen är att växa. Dock har de valt att inte ge sig in i priskriget. De väljer att vara lite försiktiga på grund av osäkerheterna i det ekonomiska och politiska läget.