Rörlig ränta

Vid ansökan om ett bostadslån kommer du att få välja mellan en bunden ränta på ditt bostadslån eller en rörlig ränta. En rörlig ränta för ditt bostadslån ändrar sig i takt med att räntemarknaden ändras, vilket innebär att räntan för ditt bostadslån kommer att ändras ungefär var tredje månad. Detta gör att du under löptiden för ditt lån kommer att betala olika räntesatser för ditt bostadslån. Detta innebär både fördelar och nackdelar för dig som låntagare.

Fördelar med rörlig ränta på bostadslån

En rörlig ränta följer den aktuella räntemarknaden, vilket gör att du får uppleva fördelen med en låg räntekostnad för ditt bostadslån när räntemarknaden sjunker och du kommer då att spara en del pengar. Detta är fördelaktigt när du tror att räntemarknaden kommer att ligga på samma nivå eller till och med bli lägre än de är just vid tiden för din låneansökan. Om man ser rent statistiskt så betalar man mindre i räntekostnad på sitt bostadslån med en rörlig ränta än om lånet är bundet till en fast ränta.

Ytterligare en fördel med att ha en rörlig ränta är att du endast binder dig som kund till din bank tre månader i taget. Detta öppnar upp för dig som vill kunna förhandla om ditt bostadslån, byta bank eller göra en större avbetalning på ditt bostadslån. Du behöver dessutom inte betala ränteskillnadsersättning vid försäljning av din bostad.

Jämför rörliga räntor

Välj belopp
 • 1 000 kr
 • 5 000 kr
 • 10 000 kr
 • 15 000 kr
 • 20 000 kr
 • 25 000 kr
 • 30 000 kr
 • 40 000 kr
 • 50 000 kr
 • 60 000 kr
 • 70 000 kr
 • 80 000 kr
 • 90 000 kr
 • 100 000 kr
 • 125 000 kr
 • 150 000 kr
 • 175 000 kr
 • 200 000 kr
 • 250 000 kr
 • 300 000 kr
 • 350 000 kr
 • 400 000 kr
 • 500 000 kr
 • 600 000 kr

Nackdelar med rörlig ränta på bostadslån

En rörlig ränta följer räntemarknaden, vilket kan innebära en osäkerhet för dig som låntagare. Du har inte samma kontroll över vad du ska betala i räntekostnad framöver, och går räntemarknaden upp gör även räntan för ditt bostadslån det och du kommer att tvingas att betala mer för ditt lån. Vid en uppgång finns heller inget som kan garantera att räntan kommer att sjunka igen.