Jenga med ett hus på toppen och ett block i tornet som det står Insurance på och som dras ut av en man.Svensk Fastighetsförmedling går in i ett samarbete med mySafety Försäkringar som ska ge kunden ökad trygghet. Det handlar om en utgiftsförsäkring som ska hjälpa kunder med plötslig arbetsoförmåga ekonomiskt. Foto: Shutter_M/Shutterstock

Bostadsmarknaden

Enligt ett pressmeddelande från Svensk Fastighetsförmedling kommer de att ge utgiftsförsäkring till alla som säljer och köper bostad med dem. Det här är ett samarbete med mySafety Försäkringar och gäller för åldrarna 18–65.

Genom att erbjuda en utgiftsförsäkring är målsättningen för de två jättarna att skapa ett tryggare boende för fler. Beloppet kommer att vara helt skattefritt och under de första tre månaderna kommer utgiftsförsäkringen att vara helt gratis. Därefter kommer mySafety att kontakta berörda parter för att erbjuda förlängning.

4 000 kronor skattefritt per månad

Vid händelse av arbetslöshet, alternativt arbetsoförmåga, kommer utgiftsförsäkringen att kunna ge 4 000 kronor skattefritt per månad. Detta gäller i upp till 12 månader och betalas ut som tidigast efter 30 dagars arbetsoförmåga. Pengarna är menade att kunna hjälpa kunden att täcka kostnader för boendet, såsom exempelvis både räntor på bolånet och amortering av bolånet.

Men det är också meningen att de 4 000 kronorna ska kunna hjälpa till med utgifter för el, bredband eller parkering. En bonus med utgiftsförsäkringen är att beloppet som betalas ut är helt skattefritt och dessutom utan avdrag.

Utgiftsförsäkringen kommer att gälla för alla som köper en bostad med Svensk Fastighetsförmedling mellan åldrarna 18–65 år. För att få ta del av erbjudandet behöver man också ha angett sitt svenska personnummer till Svensk Fastighetsförmedling. Om man är fler än en köpare kommer alla att få en varsin försäkring, vilken börjar gälla samma dag som kunden skriver kontrakt.

Ett tryggare boende för alla

Samarbetet mellan Svensk Fastighetsförmedling och mySafety Försäkringar menar de handlar om att skapa ett tryggare boende för alla.

– En trygg och säker boendesituation är av största vikt för de allra flesta, inte minst i tider av osäkerhet, säger Sverigechef på mySafety Försäkringar, Carl-Henric Holmberg. Vi är därför glada över att kunna ge en extra ekonomisk trygghet till alla de som köper eller säljer boende med Svensk Fastighetsförmedling.