Finansinspektionen anser att erbjudandet från SSM om rabatt på kontantinsatsen direkt går emot reglerna för bolånetaket.

Regleringar

Bostadsutvecklingsbolaget SSM utlyste en kampanj där de erbjöd bostadsköpare halva priset på kontantinsatsen. Det gillades inte av Finansinspektionen, som anser att erbjudandet inte överensstämmer med reglerna för bolånetaket.

Ett nytt erbjudande från bostadsutvecklarna SSM var att halvera kontantinsatsen för bostadsköpare under 30 år. Förhoppningen med att sänka kostnaden 7,5 procent var att hjälpa förstagångsköpare att komma in på marknaden. Det ansåg man motsvarade halva kontantinsatsen, som enligt regelverket måste ligga på 15 procent.
FI anser dock kampanjen vara missledande – regeln med bolånetaket finns där för att bostadsköparen måste ha kapital för 15 procent av köpeskillingen. Vill SSM fortsätta med initiativet kommer prissänkningen enbart sänka bostadens pris, inte kontantinsatsen.
Det innebär att kontantinsatsen blir cirka en procent lägre, i och med att bostadens värde sjunker. Fortfarande en prissänkning, men långt ifrån de 7,5 procent som utlovades.

Fungerar inte med bolånetaket

Finansinspektionen hänvisar till bolånetaket i sitt beslut, som infördes redan 2010. I och med de stramare lagarna kring bostadsköp måste köparen betala 15 procent av bostadens värde kontant.
Sedan våren 2018 skärps dock även kraven på takten som lånet ska amorteras, även känt som amorteringskravet. Det gör att bostadsköparna måste betala tillbaka summan på en kortare tid, vilket innebär att det på kort sikt blir mer kostsamt att köpa bostad.
Syftet med åtstramningarna är att hindra befolkningen från att låna mer än de klarar att betala tillbaka. Konsekvensen blir en hög tröskel för förstagångsköpare att ta sig över på vägen in på bostadsmarknaden.

Viljan att stötta unga är vida spridd

Enligt en undersökning publicerad under sommaren är yngre de som är mest benägna att amortera på sina bolån.
I samma artikel skrev vi även om hur 73 procent av befolkningen skulle stötta ett subventionerat bosparande åt unga. Konsekvenserna av den allt dyrare bostadsmarknaden syns inte bara i åsikter utan beteende – över hälften av landets föräldrar bosparar åt sina barn idag.

Redaktionen
Redaktionen Ekonomiskribent