Vad är skattereduktion?

En skattereduktion är kort och gott en reduktion på den summa skatt du ska betala. Du kan exempelvis få en skattereduktion om du har ett bostadslån. Detta betyder att du har rätt till 30 % avdrag av räntan på lånet om du har ett kapitalunderskott på upp till 100 000 kronor, och får 21 % avdrag på räntan som går över 100 000 kronor.

Tänk på! Räkna ut om du får göra en skattereduktion och spara massor av pengar.

Det enda sättet att få en skattereduktion är att dina räntekostnader är högre än din kapitalinkomst, det vill säga har ett kapitalunderskott. Räntekostnaderna kan vara från ett bostadslån eller annat lån, och i kapitalinkomster räknas exempelvis utdelningar på aktier eller ränta från fonder som du har investerat i. Det är vanligt att räntekostnaderna är större än kapitalinkomsten, särskilt om du har ett bostadslån. Detta är eftersom bostadslånet ofta är en hög summa. Om detta är fallet har du rätt att göra en skattereduktion.

Så kan du räkna ut skattereduktionen på ditt bostadslån

Innan du försöker räkna ut hur mycket skattereduktion du får, måste du se efter om du överhuvudtaget får göra en. Räkna då först ut hur mycket ränta du betalar på bostadslån och andra lån varje år. Detta är enkelt om du har fast ränta, men har du rörlig ränta kan du göra en uppskattning. Sedan är det dags att räkna ut hur stor din inkomst av kapital kommer att vara. Slutligen drar du bort summan av dina räntekostnader från inkomsten av kapital. Om resultatet blir negativt, det vill säga under noll, har du ett underskott och har då rätt till skattereduktionen.
Hur stort underskott du har avgör hur stor din reduktion blir på skatten. Med ett underskott på mindre än 100 000 kronor får du dra av 30 % av räntekostnaderna. Har du ett underskott som är större än 100 000 kronor, gör du 30 % avdrag på det som går under 100 000 kronor, och 21 % på beloppet som går över 100 000 kronor.

Få skattereduktionen på ditt bostadslån genom deklarationen

Bankerna skickar in kontrolluppgifter till Skatteverket som uppger dina räntekostnader, och då redovisas räntebeloppet direkt på deklarationsblanketten. Det enklaste sättet att få skattereduktionen är att uppge kapitalunderskottet i samband med deklarationen. Att få en skattereduktion betyder att du betalar mindre skatt, och du får tillbaka dina pengar som en skatteåterbäring.

Du kan också få skattereduktion på bostadslån genom jämkning

Vill du från början inte betala in mer skatt än vad du behöver är en ansökan om skattejämkning ett bra alternativ. Om du får den godkänd, kommer din arbetsgivare att betala in skatt enligt skattereduktionen en gång i månaden i stället för en gång per år. Du ansöker enkelt genom att logga in med e-legitimation på Skatteverkets hemsida och fyller i en blankett. Blanketten går även att hämta på Skatteverkets kontor och skickas in. På ansökan uppger du hur stor din inkomst av kapital beräknas vara och hur stort belopp ränta du betalar på bostadslånet. Beslutet från Skatteverket ska du sedan lämna in till din arbetsgivare.